בליל פורים: הבנות נקראות להישאר בבית

מודעות בבני ברק וביומונים החרדים קוראות לנערות בני ברק שלא לצאת לרחובה של עיר בליל הפורים. "כל כבודה בת מלך פנימה".

בן שאול , י"ג באדר תשע"ח

בני ברק
בני ברק
צילום: פלאש 90

לקראת חג הפורים מתפרסמות מודעות ברחבי העיר בני ברק וביומונים החרדים הקוראות להורים ולמחנכים בבני ברק שלא לאפשר לבנותיהם לצאת לרחובה של עיר בליל הפורים.

"מתוך הניסיון בליל הפורים ברחובות העיר, הנני פונה להורי בית ישראל ולמחנכים והמחנכות להזהיר את הבנות שלא תצאנה לרחובה של עיר בליל הפורים", לשון המודעה שמפרסם רבה של בני ברק הרב משה יהודה לייב לנדא.

"כל כבודה של בת מלך פנימה", מסבירה המודעה ומבקשת מבנות העיר לחגוג בביתן את חג הפורים.

פניה נוספת מוקדשת אף לבחורי הישיבות. "הנני מבקש מאד מתלמידי הישיבות להקפיד על שמחת פורים שהיא שמחה של מצווה ולא להופכה להוללות ח"ו ולהיזהר מאד בגדרי הצניעות", כתב הרב לנדא והוסיף כי ההתגודדויות בקרנות העיר מקורם ב"אנשים פרוצים", כלשונו, המבקשים להטריד נערות ברחובות העיר.

"ועלינו החובה לסלק נגע זה מרחובותינו", כתב רבה של בני ברק שהזהיר משימוש בנפצים. "הדבר גרם לאסונות והגורמים מתחייבים בגרמא דנפשות".