2-3 משלוחי מנות, לא יותר

ראש ישיבת בית אל שיגר מכתב לתלמידים ולאברכים, שבו הפציר להסתפק בנתינת שניים-שלושה משלוחי מנות. "המקבל אינו צריך להחזיר''.

רפאל לוי , י"ג באדר תשע"ח

הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמד
צילום: אלירן אהרון

ראש ישיבת בית אל הרב זלמן ברוך מלמד שיגר מכתב לתלמידים ולאברכים, שבו הפציר בהם להסתפק בנתינת שניים-שלושה משלוחי מנות, ולא להפריז בקיום מצווה זו.

''מצות משלוח מנות היא שתי מנות לאיש אחד. ﬠל מנת שפורים לא יהווה ﬠול מכביד לחלק מהאנשים, נא להסתפק בשנים-שלושה משלוחים, לא יותר. מי שמבקש לשלוח יותר, נא לבוא לקבל אישור", כתב הרב מלמד.

לדבריו, ''כל מי שנותן משלוח מנות לחברו אינו מצפה לקבל בחזרה, שהרי אינו רוצה ליטול את הﬠרך של מצות הנתינה. ולכן המקבל אינו צריך להחזיר, אלא לשמוח בקבלה והנותן יהיה שמח בנתינה, וכך מתקיימת המצווה בשלימות.

''פורים הוא היום לשמוח ולהתאחד, לבטל את כל הרגישויות והמתחים, לדון כל אחד לכף זכות ולראות את הטוב שבכל אחד", הוסיף הרב מלמד.