שקד הגישה קובלנה נגד השופטת פוזננסקי

שרת המשפטים הגישה לנשיאת בית המשפט העליון קובלנה נגד השופטת בעקבות פרשת המסרונים.

חזקי ברוך , י"ט באדר תשע"ח

שקד וחיות
שקד וחיות
צילום: דוברות שרת המשפטים

שרת המשפטים איילת שקד הגישה לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות קובלנה נגד השופטת פוזננסקי כץ נוכח חילופי המסרונים שהתקיימו בינה לבין החוקר מטעם הרשות לניירות ערך.

בעקבות הגשת הקובלנה, צפויה הנשיאה חיות להקים בית דין משמעתי מיוחד.

נזכיר כי נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אליעזר ריבלין, המליץ להעמיד לדין משמעתי את השופטת רות פוזננסקי כץ מבית משפט השלום בתל אביב.

ההחלטה התקבלה בעקבות הידיעה שפורסמה בחדשות 10 על מסרונים שהוחלפו בין פוזננסקי כץ ובין עו"ד ערן שחם שביט המייצג את הרשות לניירות ערך בהליכים.

משמעות ההחלטה היא כי נגד השופטת לא יפתחו הליכים פליליים, זאת למרות המעשה החמור שנחשף בדיווח.

לקריאת החלטת הנציב לחץ כאן

עיקרי האישומים שנכתבו בקובלנה הם:

1. קשר בלתי אמצעי בין השופטת לחוקר הרשות לניירות ערך (שייצג את הרשות לניירות ערך בפני בית המשפט) שכלל התכתבויות בעלות אופי ידידותי קרוב.

2. קשר בלתי אמצעי בין השופטת לחוקר הרשות לניירות ערך הנ"ל שכלל התכתבויות המכילות עדכונים בעניינים הקשורים בהליך המשפטי.

במעשיה השופטת הפרה את:

חוק בתי המשפט: סעיף 18. (א) שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין קובלנה על שופט על יסוד אחד מאלה:

(2) השופט התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל;

(5) השופט הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 16א.

כללי אתיקה לשופטים: (3ב) בהכריעו בדין עושה שופט להגשמתו של שלטון החוק תוך שמירה על זכויות האדם. מחובתו של שופט לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל לפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט.

(7א) אלה יאפיינו שופט בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד. שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים לפגוע בדימויה של מערכת השיפוט.

(12א) שופט ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי ועניני, תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית.