אלו שיאני השכר במגזר הציבורי

משרד האוצר פרסם מי עובדי המדינה שהרוויחו הכי הרבה בשנת 2016. שיאן השכר במגזר הציבורי הוא רופא "בהדסה" שמשתכר 229,815 שקל לחודש.

ערוץ 7 , כ' באדר תשע"ח

רופאים, אילוסטרציה
רופאים, אילוסטרציה
צילום: אייסטוק

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, ערן יעקב, הגיש הבוקר (רביעי) לכנסת סקירה רחבה על מצב הוצאות השכר במגזר הציבורי בישראל.

הסקירה פורסמה במסגרת דו"חות הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופים הציבוריים לשנת 2016, הכוללים גם את נתוני עובדי קבלן כוח אדם.

שיאן השכר במגזר הציבורי הוא רופא מומחה מ"ההסתדרות המדיצינית הדסה" שמשתכר 229,815 שקל לחודש. השני ברשימה הוא רופא מומחה נוסף מהדסה שמשתכר 208,312 שקל לחודש.

אחריהם נמצאים מנהל מדור בכיר בבנק ישראל המרוויח בכל חודש 118,922 שקלים; נתב בנמל אשדוד מרוויח 98,254 שקלים בכל חודש בעוד מקבילו מחיפה מרוויח 85,500 שקלים; מנכ"ל חברת החשמל, עופר בלוך, מרוויח 90,781 שקלים בעוד סמנכ"ל בחברת רפאל גורף בכל חודש 89,957 שקלים. עוזי דיין, יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס – 63,214 שקלים בחודש. בתחתית הרשימה, נמצאים עובדי ההוראה שמרוויחים 10,018 בממוצע.

לפי הנתונים, בכל הנוגע לשרות המדינה, השכר הממוצע למשרה עומד על 15,796 שקלים, והשכר לעובדים בשירות המדינה גבוה מהשכר הממוצע לעובד במשק. עוד עולה כי 50% מתקציב המדינה מושפע מהוצאות שכר וכולל הוצאות שכר ישירות וגמלאות, שכר עקיף וכן רכיבים הצמודים לשכר ומושפעים ממנו כגון סל בריאות והשתתפות בגביית ביטוח לאומי.

על פי הדוח, 60% מהמועסקים בגופים הציבוריים בשנת 2016 היו נשים. במשרדי הממשלה ובגופי הביטחון שיעור הנשים באותה שנה עמד על 63.2%. בכל קבוצות הגופים הציבוריים שנבחנו, היה ממוצע השכר לנשים נמוך משל גברים. בדו"חות השנה ניתן למצוא הרחבה והסברים בנושא זה, באופן שלא היה קיים בעבר.

הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב, אמר היום עם פרסום הנתונים כי "בפני שוק העבודה בכלל והמגזר הציבורי בפרט עומדים אתגרים רבים, לרבות היערכות לשוק עבודה משתנה אשר יושפע בעתיד בצורה דרמטית מהשינויים הטכנולוגיים והדיגיטליים בעולם. אתגרים אלו מחייבים את כלל השחקנים במשק לשלב ידיים ולקדם צעדים משמעותיים באופן שיבטיח שירות ציבורי איכותי ויעיל, צמיחה במשק וביטחון סוציאלי לעובדים. בין היתר, יש לבחון את מערכת יחסי העבודה במשק ובמגזר הציבורי לרבות חוקי העבודה בישראל ולהמשיך להיעזר בשכר ככלי להעלאת פריון העבודה ואפקטיביות המגזר הציבורי".