אירופה נגד פגיעה במחבלים

האיחוד האירופי הוציא הודעה חריפה נגד החוק שהתקבל בכנסת ומאשר שלילת תושבות קבע של מחבלים. "יפגע בנוכחות הפלסטינית במזרח י-ם".

ניצן קידר , כ"ב באדר תשע"ח

האיחוד האירופי
האיחוד האירופי
צילום: אייסטוק

האיחוד האירופי יוצא היום (שישי) נגד החוק שהתקבל השבוע בכנסת ומאפשר לבטל את מעמד תושבות הקבע של מחבלים.

"האיחוד מגנה את הטרור על כל צורותיו. עם זאת, החוק החדש יכול לסכן את מעמד התושבות של פלסטינים במזרח ירושלים, אוכלוסייה מוגנת תחת המשפט ההומניטארי הבינלאומי, אפילו יותר ממצבה כיום", נטען בהודעת האיחוד.

עוד נאמר בה כי הצעות מעין אלה "מרחיקות את הסיכויים להשיג את פתרון שתי המדינות".

באיחוד מציינים כי יעקבו מקרוב אחר יישום החוק ומנצלים את ההזדמנות להבהיר כי "בהתאם למשפט הבינלאומי, האיחוד האירופי אינו מכיר בריבונותה של ישראל על השטחים שנכבשו על ידיה מאז יוני 1967, כולל ירושלים המזרחית, ואינה רואה בהם חלק משטחה של מדינת ישראל, ללא תלות במעמדם החוקי במשפט הישראלי".

נזכיר כי שלשום, אישרה מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית שאוחדה עם הצעה של ח"כ אמיר אוחנה אשר מעגנת את סמכותו של שר הפנים לשלול רישיון לתושבות קבע מאדם שהורשע במעורבות במעשה טרור.

48 חברי כנסת תמכו בחוק, 18 התנגדו לו ו-6 נמנעו.

בהצעה מעוגנת בצורה ברורה ומפורטת סמכות שר הפנים לבטל רישיון לישיבת קבע בעילה של הפרת אמונים וזאת בהמשך לסמכותו הכוללת לביטול רישיון ישיבה בישראל לפי הוראות החוק כיום.

על פי החוק החדש, ביטול רישיון לישיבת קבע בעילה זו למי שבעת לידתו היה אחד מהוריו בעל רישיון לישיבת קבע או למי שבעת ביצוע המעשה חלפו למעלה מ-15 שנים מהמועד שבו קיבל את הרישיון יהיה בהסכמת שר המשפטים ולאחר התייעצות עם וועדה מייעצת שהקים שר הפנים. על החלטת שר הפנים בעניין זה ניתן יהיה להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.