ברכת האילנות לפני חודש ניסן?

הרב הראשי התיר לתושב אוסטרליה לברך לפני ר"ח ניסן את ברכת האילנות שכן גם ימים אלו נקראים "יומי דניסן" שניתן לברך עליהם את הברכה

בן שאול , כ"ד באדר תשע"ח

ברכת האילנות
ברכת האילנות
צילום: לע"מ

יהודי, תושב אוסטרליה, ששהה השבוע בישראל פנה בשאלה אל הרב הראשי הרבי דוד לאו, כדי שיורה לו האם הוא יוכל לברך את ברכת האילנות לפני ראש חודש ניסן בטרם לשוב לביתו באוסטרליה.

הרב הראשי פסק לו כי יוכל לברך ברכת האילנות השבוע, קודם ראש חודש ניסן.

בתשובתו נימק הרב לאו כי היות ובאוסטרליה עונת הפריחה היא בתקופה אחרת, וכיון שעל פי דברי הראשונים ניתן לברך את הברכה ב"יומי דניסן", לכן אף ימים אלו נקראים "יומי דניסן", שאפשר לברך בהם ברכת האילנות.

ברכת האילנות היא ברכה הנאמרת אחת לשנה בחודש ניסן על אילנות מאכל המלבלבים ומוציאים פרחים.

הברכה נאמרת על שני אילנות מאכל ומברכים אותה אף בתוך שלש שנות ערלה. מטרת הברכה להודות לבורא על היופי והשפע שברא בעולמו.