אמירות ומעשים פסולים ובלתי ראויים

הפרקליטות מסרה את תגובתה לעתירה שהוגשה לבג"ץ נגד מועמדותו של הרב אליהו אסולין שתועד מכנה תינוקות יוצאי אתיופיה "בשר תותחים".

אורלי הררי , כ"ה באדר תשע"ח

מחאת יוצאי אתיופיה, אילוסטרציה
מחאת יוצאי אתיופיה, אילוסטרציה
צילום: תומר נויברג, פלאש 90

פרקליטות המדינה מסרה את תגובתה לעתירה שהוגשה לבג"ץ נגד מועמדותו של הרב אליהו אסולין לתפקיד רב העיר חדרה על רקע תחקיר המוהלים של 'כאן', בו תועד מכנה את תינוקות יוצאי אתיופיה "בשר תותחים".

בתשובה נכתב כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי האמירות והמעשים של הרב אסולין – כפי שהובאו במסגרת "תחקיר המוהלים" והחלטת ועדת המוהלים בעקבות הפרסום – הם פסולים בתכלית ובלתי ראויים.

בתשובה מודגש כי עמדה זו, שלפיה קיים קושי משפטי במינויו לתפקיד, תובא לידיעת חברי האסיפה הבוחרת במסגרת ההליך לבחירת רב עיר.

לעיון בתשובת המדינה

"...גם אם הדברים נאמרו בחדר סגור ולא בפומבי, לא ניתן להתעלם מהקושי המשפטי העולה מהדברים, בשים לב גם להקשר שבו נאמרו – במסגרת תפקידו של הרב אסולין בהכשרה של מוהלים מתלמדים, ואשר בסופו של יום מבצעים פעולה רפואית בגופו של אדם. דברים אלו משליכים מטבע הדברים על מועמדותו של הרב אסולין למשרה הרמה של רב עיר, וחזקה כי יישקלו במסגרת תהליך הבחירה."

לנוכח האמור, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי במסגרת הצגת המידע לפני חברי האסיפה הבוחרת יוצג בפניהם הקושי המשפטי הכרוך במינוי זה. עם זאת, היועמ"ש סבר שמדובר בקושי הנוגע לשיקול דעת חברי האסיפה הבוחרת, ולא בקושי המבטל את כשירותו, ועל כן על פי גישת היועץ המשפטי לא ניתן למנוע מהרב אסולין את עצם ההתמודדות.