הגמ"חים יוחרגו מחוק צמצום המזומן

הכנסת החליטה להחריג את הגמ"חים במטרה לחוקק חוק מיוחד עבורם בקרוב.

חיים לב , כ"ו באדר תשע"ח

משה גפני
משה גפני
צילום: קובי ריכטר/TPS

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן. יממה לאחר אישור החוק מתברר כי במסגרת החוק, הוחרגו הגמחי"ם בהוראת שעה כשבשנה הקרובה הגמחי"ם לא יהיו כלולים באיסור שימוש במזומן.

מטרת ההחרגה נועדה לאפשר לחוקק סופית את חוק הגמ"חים בקריאה שנייה ושלישית ולהסדיר את פעילותם של הגמ"חים על פי החוק.

"הממשלה הציעה שעד 8,000 שקלים יהיה אפשר לשלם במזומן, יותר מזה לא. הגדלתי את זה ל-11,000 שקל והחרגתי את הגמחי"ם בהוראת שעה, הגמחי"ם לא יהיו כלולים באיסור שימוש במזומן, ואני מקווה שבמהלך השנה הזאת אנחנו נאשר בכלל את חוק הגמחי"ם ואז זה ירד לגמרי מסדר היום", סיפר יו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני.

"הגמחי"ם הם מוסד מפואר בעם היהודי, שמשום מה יש התנכלות רבה לגבם. הודעתי בועדה שאעשה פיליבסטר אם הם לא יוחרגו מהחוק, ברוך השם זה קרה ואני שמח שהבעיה נפתרה", הוסיף.

הצעת החוק המתבססת על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובעת כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, וזאת במגוון רחב של פעולות כספיות. ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם.

המגבלות על שימוש במזומן ייכנסו לתוקף בתוך כ-9 חודשים, ב-1 בינואר 2019, והמגבלות על השיקים – חצי שנה לאחר מכן, ב-1 ביולי 2019. ב-9 החודשים הראשונים שבהם יופעל ההסדר, לא יוטל עיצום כספי או קנס על מי שהפר את המגבלות בפעם הראשונה, וזאת כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות.

על פי המוצע, תהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן: שימוש במזומן בעסקאות: מוצע לקבוע כי בכל עסקה שערכה עולה על 11,000 שקל (אם מדובר בעוסק) או 50,000 שקל (אם מדובר במי שאינו עוסק), ייאסר תשלום התמורה במזומן גם אם התשלום במזומן הוא רק של חלק מהסכום.