66% מנבחני ראיית חשבון עברו בהצלחה

עם פרסום ציוני הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – מועד חורף 2017 עוה כי כשני שליש מהנבחנים בפעם הראשונה עברו את הבחינה.

ערוץ 7 , ט' בניסן תשע"ח

טקס הסמכת רואי חשבון. ארכיון
טקס הסמכת רואי חשבון. ארכיון
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

שני שליש (66.2%) מכלל הנבחנים, אשר ניגשו לראשונה לבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד דצמבר 2017, עברו בהצלחה את הבחינה, כך נמסר ממשרד המשפטים.

נציין כי הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת היא אחת משתי בחינות החובה למעוניינים לעסוק בראיית חשבון, ונחשבת לקשה מבין השתיים.

ציוני הבחינה במועד זה מתפרסמים לאחר שבוצעה בקרה על איכות הבחינה, הן במסגרת תהליך כתיבת הבחינה והן במסגרת תהליך הבדיקה (בהתאם לנהלי המועצה בעניין בקרת איכות נוספת).

לבחינה ניגשו 972 נבחנים ונבחנות. 855 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 66.2%. כ- 12% בלבד מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים (117 נבחנים).

57 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 18% בלבד.

60 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השלישית ומעלה. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד 17% בלבד.

כ- 90% מסה"כ הנבחנים במועד זה ניגשו לבחינה לאחר שהשתתפו בשנת השלמה (877 נבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 61.3%.

כ- 10% מסה"כ הנבחנים במועד זה ניגשו לבחינה מבלי שהשתתפו בשנת השלמה (95 נבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 50.5%.

כ- 5% מסה"כ הנבחנים במועד זה ניגשו לבחינה במסלול ללא לימודים אקדמאיים קודמים (51 נבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 67%. שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 60.3%

בראש טבלת המוסדות בהם למדו המתמחים עומד המרכז הבינתחומי הרצליה ש-83% מבוגריו שנגשו לבחינה עברו אותה. במקום השני ניצבת המכללה האקדמית ספיר עם 82% מעבר, במקום השלישי מכללת שערי משפט – המכללה ללימודי משפט עם 81% מעבר ובמקום הרביעי המרכז האקדמי לב עם 77% מעבר.

יש לציין כי אחוזי המעבר של בוגרי כמה מהאוניברסיטאות נמוכים בהרבה. באוניברסיטה העברית בירושלים נרשמו 67% מעבר, באוניברסיטת בר-אילן נרשמו 46% מעבר, באוניברסיטת חיפה נרשמו 33% מעבר, באוניברסיטת תל אביב נרשמו 33% מעבר, כמחצית מהממוצע הארצי, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 25% מעבר ובאוניברסיטה הפתוחה 16% אחוזי מעבר בלבד.