פולמוס הכפרות בארה"ב בשלבי הכרעה

התביעה טענה כי יש יהודים רבים המקיימים את המנהג באמצעות כסף. ההגנה טענה מנגד כי לא ייתכן לשלול מהמקפידים לעשות שימוש בתרנגול

חיים לב , י' בניסן תשע"ח

כפרות
כפרות
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

אגודת ישראל בארה"ב הגישה 'תקציר ידיד בית המשפט' לבית־המשפט לערעורים - הערכאה המשפטית הגבוהה ביותר במדינת ניו יורק - ומטרה להדוף את העתירה נגד מנהג 'הכפרות' הנהוג בחודשי תשרי בתפוצות ישראל.

התביעה בעתירה דורשת להפסיק לחלוטין את השימוש בתרנגולים ככפרות. תביעתה מוגשת למשטרת ניו יורק, המתבקשת להורות לרשויות העיר ניו יורק, ובפרט למשטרת העיר, לאסור את השימוש בתרנגולים לכפרות.

בערב חגי תשרי האחרונים, ניו יורק סירבה לאסור על קיום המנהג, ובית־המשפט בערכאה הנמוכה פסק כי העיריה רשאית להפעיל את שיקול דעתה ולהחליט שלא לאסור את השימוש בתרנגולים לכפרות.

אחד הטיעונים המרכזיים של התביעה הוא שיהודים רבים משתמשים בכסף במקום בתרנגולים לקיום מנהג זה, ומכאן יש להסיק כי אין מדובר בחיוב מטעמי דת להשתמש בתרנגולים ולפיכך השימוש בתרנגולים אינו מוגן במסגרת עיקרון חופש הדת.

ואמנם, אחד השופטים בערכאה הנמוכה, שחלק על דעת הרוב, ציין מפורשות כי "מכיוון שבקהילות יהודיות אורתודוקסיות אחרות משתמשים במטבעות במקום בתרנגולים חיים, אזי שחיטת תרנגולים איננה מחויבת לביצוע המנהג הדתי".

בתקציר שהגישה לבית המשפט, מביעה אגודת ישראל התנגדות חריפה לטענה זו. "העובדה שישנם יהודים אורתודוקסים המקיימים את מנהג הכפרות באמצעות כסף, אין פירושה שמי שמבקש להשתמש בתרנגולים אינו בעל הזכות החוקתית לקיים את המנהג לפי אמונתו הדתית", נטען.

בתקציר נקבע עוד, כי השימוש בתרנגולים לקיום מנהג כפרות הינו מנהג יהודי עתיק־יומין, אותו קיימו יהודים רבים במשך הדורות. בשולחן ערוך מופיע במפורש השימוש בתרנגולים לכפרות כ'מנהג עתיק־יומין'.