משרד החינוך נלחם בשתיית אלכוהול

על פי נתוני המשרד 28% מתלמידים כיתות י' וי"א שתו עד כדי שכרות. תוכנית חדשה תקדם מאבק בתופעה.

ערוץ 7 , י"ב בניסן תשע"ח

שתיית אלכוהול. אילוסטרציה
שתיית אלכוהול. אילוסטרציה
iStock

הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) פרסמה היום (רביעי) את ממצאי ניטור רב שנתי של רמת האלימות בבתי הספר, על-פי דיווחי תלמידים, לשנים תשס"ט-תשע"ז.

לאור הצורך בקבלת אינפורמציה ונתונים שוטפים על היקף התופעה, נתבקשה ראמ"ה לסייע בפיתוח של מערכת אינדיקטורים לניטור רמות האלימות בבתי הספר בישראל.

מערכת האינדיקטורים שפותחה, בשיתוף בעלי תפקידים במשרד החינוך, ועם מומחים מהאקדמיה, מאפשרת למשרד לזהות מגמות של שינוי והמשכיות ברמות האלימות במערכת.

בשנים תשס"ט עד תשע"ז (אחת לשנתיים) העבירה ראמ"ה שאלונים לניטור אלימות בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ד'-י"א. השאלונים, התמקדו בשורה של תופעות אלימות והתנהגויות סיכון בבתי הספר. בתשע"ז, השנה האחרונה לניטור, מילאו את השאלונים 24,145 תלמידים (כ-83% השבה). מספרי משיבים ושיעורי השבה דומים נרשמו בשנים הקודמות.

מממצאי הניטור עולה שבשנתיים האחרונות כמעט לא נרשמה מגמה של שינוי במרבית המדדים, פרט לכמה יוצאי דופן כמפורט בתקציר ובדו"ח. בשנת תשע"ז, ארבע תופעות האלימות השכיחות ביותר, לפי דיווחי התלמידים, היו: אלימות מילולית (34%), אלימות חברתית (19%), אלימות מתונה (17%) ואלימות מינית (13%).

מניתוח הנתונים עולה שלאורך השנים, במרבית המדדים נרשמה מגמת שיפור, ובשנים האחרונות נרשמה בעיקר יציבות. ממצא בולט וחשוב הוא עניין צריכת האלכוהול: בראייה רב שנתית ניכר כי חלה ירידה בשיעור המדווחים כי שתו במהלך חייהם משקאות אלכוהוליים. עם זאת, בשנת תשע"ז נעצרה מגמת הירידה, ונרשמה עלייה של 3%-2% בשיעורי המדווחים בכיתות ז'-ט' ו-י'-י"א בהשוואה לתשע"ה.

לפי הממצאים, שיעור התלמידים המדווחים כי שתו אלכוהול עד שהשתכרו עומד על 7% בכיתות ז'-ט' ועל 28% בכיתות י'-י"א. שיעורי המדווחים על שתיית משקה חריף בעל ריכוז גבוה עומד על 6% בכיתות ו', 16% בכיתות ז'-ט' ו-43% בכיתות י'-י"א.

כמו כן, שיעורי המדווחים על שתיית משקאות אלכוהוליים בבתי"ס דוברי עברית גבוהים באופן משמעותי מהשיעורים המקבילים בבתי"ס דוברי ערבית.

בעקבות הממצאים, גיבש השירות פסיכולוגי ייעוצי של המשרד תכנית פעולה, כדי להתמודד ולצמצם את התופעה.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב אומר כי "28% מתלמידי כיתות י'-י"א דיווחו שבמהלך חייהם הם שתו אלכוהול עד כדי שכרות. זה נתון קשה, בלתי נסבל, ועלינו לטפל בנושא הזה, בכל האמצעים שעומדים לרשותנו. התכנית החדשה מכילה הסברה, הרחבת השיעורים בנושא, הכשרה וסיוע לתלמידים משתמשים. אנו נחושים לשנות כיוון ולצמצם את התופעה".