כך מופלים שירותי הדת בישראל

עיריית תל אביב משתתפת בעלויות מוזיאון תל אביב בסכום של כ 32 מיליון שקלים מול 19 מיליון שקלים לכלל שירותי הדת לכלל תושבי העיר.

חזקי ברוך , י"ב בניסן תשע"ח

משה גפני
משה גפני
צילום: הלל מאיר/TPS

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, נעתר לבקשת המשרד לשירותי דת ויקיים דיון דחוף בנושא שיעור השתתפות הממשלה והרשויות המקומיות בתקציב המועצות הדתיות.

מנכ"ל המשרד, עו"ד עודד פלוס, כתב ליו"ר הוועדה ח"כ משה גפני, "מה שעומד לנגד עייני, היא טובת שירותי הדת במדינת ישראל, שמסופקים על ידי המועצות הדתיות ולפיכך בכוונתי להמשיך בקו המגמה שהוגדר על ידי השר לשירותי דת, להביא לגידול בתקציבים שעומדים לרשותן, לאפשר להן להרחיב את פעילותן, לתפוס את המקום להן הן ראויות ולקדש בפעילותן שם שמיים".

במכתב חושף מנכ"ל המשרד עו"ד פלוס את השיחות שקיים עם ח"כ גפני. "בדיונים ושיחות שקיימנו הבאתי בפניך את שיעורי ההשתתפות של אותן רשויות מקומיות חזקות שמשתתפות בשיעור של 75% והראתי כי בכל אותן רשויות, שיעור ההשתתפות מסך תקציב העירייה, אינו עולה על אחוז בודד אחד. לשם הדגמה, בתל אביב סכום ההשתתפות ב-2017 עמד על כ 19 מיליון שקלים מול תקציב של 4.4 מיליארד שקלים, שמבטא שיעור השתתפות של 0.43% בלבד".

עו"ד פלוס שאל את ח"כ גפני, "כשם שהמדינה נדרשת להשתתף בתקצוב שירותי הדת, כך יש הגיון והצדקה להשתתפות הרשויות המקומיות בשירותים הניתנים לתושבים שלהן. האם השתתפות של פחות מאחוז, נראית לך ראויה? לשם המחשה. עיריית תל אביב משתתפת בעלויות מוזיאון תל אביב בסכום של כ 32 מיליון שקלים. האם ציבור המבקרים במוזיאון תל אביב והאם חשיבות השירות , בוודאי מנקודת המבט של שנינו, מאפשרת הבנה של הפער הלא סביר הזה? 32 מיליון שקלים למוזיאון אחד, מול 19 מיליון שקלים לכלל שירותי הדת לכלל תושבי העיר".

נציין כי בתקופת השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי גדל תקציב המשרד לשירותי דת באופן משמעותי, כאשר חלק מגידול זה עתיד להיות בשנת 2019.

בשנה הבאה עתיד תקציב המועצות הדתיות לגדול ב 40 מיליון שקלים ומולו יועמד תקצוב בסך של 60 מיליון שקלים מצד הרשויות המקומיות. מדובר בתוספת משמעותית של 100 מיליון שקלים.