הרב יוסף: להותיר את הקורס - בהפרדה

הראשל''צ הבהיר כי במידה ובית הדין לעבודה יותיר החלטתו על כנה - החרדים יפרשו מהתוכנית הממשלתית לחלוטין

חיים לב , כ"ו בניסן תשע"ח

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: קובי ריכטר/TPS

הרב הראשי הספרדי הרב יצחק יוסף שיגר מכתב לאודי פראוור, מ״מ נציב שירות המדינה ובו הוא מבקש להותיר את הקורס הממשלתי המיועד לחרדים - בהפרדה בין נשים לגברים.

"אין ברצוני לדון בעצם העתירה, אשר לפי רוח תורתינו הקדושה אין לה מקום כלל", כותב הרב יוסף ומסביר: "שכן ההפרדה בין נשים לאנשים אין בה שמץ פגיעה בזכויות הנשים, ומי כתורתינו הקדושה ודברי רבותינו המדריכים אותנו להזהר בכבוד האשה, ואדרבה, יהיה הדבר לתועלת וברכה מרובה עבור האנשים והנשים כאחד.

"הכותבים הביאו לידיעתי כי התכנית בה הם עמיתים, כוללת תהליכים אישיים וקבוצתיים אשר דורשים קרבה גדולה בין העמיתים, דבר אשר לפי דעתם יהיה בלתי אפשרי מבחינתם אם נשים ואנשים כאחד ישתתפו יחדיו בתכנית.

"הנני להסב את תשובת לבך, כי תלונותיהם של עמיתים אלו, עולות בקנה אחד עם ההלכה הצרופה על פי שורת הדין, שכן אין מדובר בחששות שהן בגדר "חומרא", אלא ענין הנוגע ליסוד שמירת התורה לכל איש מאמין", הוא מוסיף.

בהמשך הבהיר כי במידהד וההחלטה תיכנס לתוקף - הלומדים החרדים ידירו רגליהם ממנה וניסיון קליטת החרדים בשירות המדינה ייכשל.

"אין ספק, כי באם אמנם תתקבל למעשה החלטת בית הדין לעבודה, כל החרדים והיראים לדבר ה' יאלצו להדיר רגליהם מתכנית זו, וכל מטרתה תתבטל לגמרי, ולעומת זאת בהמשך ההפרדה ושמירת גדרי הקדושה, יצליח ה' יתברך דרככם לתועלת הכלל", אמר.

את מכתבו חתם בבקשה: "על כן הנני לבקשך בכל לב, להשתדל להעביר את רוע הגזירה, לאפשר לצוערים הנ״ל לנהוג על פי ההלכה היהודית ולפעול בכל הדרכים על מנת שתוכלו להמשיך בתכנית על פי גדרי התורה והמסורה כאשר היתה באמנה איתכם עד עתה".

תכנית הצוערים שמפעיל משרד העבודה והרווחה ומתנהלת בהפרדה בין גברים לנשים, הוקמה כדי לשלב חרדים בשירות המדינה. הקורס מתקיים כעת לגברים חרדיים ובעד חודשים אחדים אמור היה להתקיים קורס נפרד לנשים.

אולם בהוראת בית הדין, על המדינה לשלב כבר כעת נשים חרדיות ולא להציב תוכניות נפרדות. במידה והמדינה תסרב לעשות זאת ובתוך 30 יום לא יוקם קורס מעורב עם לפחות 10 נשים חרדיות - הקורס יבוטל.