העליון דחה סופית את ערעור סרנה

השופט יצחק עמית דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש העיתונאי נגד ראש הממשלה ורעייתו, וקבע שתביעת הדיבה לא היתה "תביעת השתקה".

שלמה פיוטרקובסקי , ל' בניסן תשע"ח

הערעור נדחה סופית. סרנה
הערעור נדחה סופית. סרנה
צילום: Gideon Markowicz/POOL

שופט בית המשפט העליון יצחק עמית דחה בקשת רשות ערעור שהגיש העיתונאי יגאל סרנה בעקבות חיובו לפצות את ראש הממשלה נתניהו ורעייתו בסכום של 100 אלף שקלים.

נזכיר כי סרנה פרסם בפייסבוק פוסט המתאר אירוע אשר במהלכו שיירת ראש הממשלה נעצרה כביכול בשעת לילה וראש הממשלה ירד ממנה, תוך פגיעה בכללי האבטחה, רק מחמת גחמתה וצעקותיה של רעייתו.

לקריאת החלטת בית המשפט העליון לחצו כאן

בעקבות הפוסט הוגשה תביעת לשון הרע לבית משפט השלום בירושלים, אשר התקבלה על ידי השופט אלקלעי. השופט אף קבע כי סרנה יפצה את ראש הממשלה ב-60 אלף ש"ח ואת רעייתו ב-40 אלף ש"ח.

סרנה, שלא הסכין עם הפסיקה, ערער לבית המשפט המחוזי, ערעור שנדחה בחודש ינואר האחרון. אולם, למרות דחיית הערעור הגיש סרנה בפברואר בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בבקשת רשות הערעור נטען כי הערכאות הקודמות לא התייחסו להבדלים בין פרסום במרשתת לבין פרסום בכלי תקשורת ממוסד ולא נתנו דעתן למהפכה "חברתית אנושית טכנולוגית" שחלה בעידן הנוכחי, שבעטיה מן הראוי לקבוע "נקודת שיווי משקל שונה, בין אזרחים, בטח ובטח בין אזרח לשליט".

בנוסף נטען, בין היתר, כי התביעה שהגישו המשיבים מהווה "תביעת השתקה"; כי הפוסט מושא התביעה אינו מהווה לשון הרע; וכי המסקנה שניתן להסיק על המשיבים מן האירוע המתואר בפוסט – היא אמיתית.

השופט עמית דחה בהחלטה את טענתו של סרנה לפיה יש להבחין בעניין לשון הרע הבחנה עקרונית בין פרסום בפייסבוק לפרסום רגיל, "מידיות הפרסום במקרה כזה, כמו גם יכולת התגובה של הנפגע, אינן שוללות מעיקרה את הזכות החוקית להגיש תביעת לשון הרע". עמית אף ציין כי לא מדובר בשיתוף או ב"חיבוב" (לייק) אלא בתוכן שסרנה יצר באופן מקורי, ולכן אחריותו עליו גבוהה.

בסיום ההחלטה דחה עמית את הטענה שמדובר בתביעת השתקה, למרות פערי הכוח בין נתניהו לסרנה, "אכן, תביעה המוגשת על ידי ראש הממשלה כנגד אדם פרטי, מעוררת חשש אינהרנטי לתביעת השתקה, נוכח פערי הכוחות בין הצדדים. אלא שבמקרה דנן, נחה דעתי כי התביעה שבפנינו חסרה חלק מהמאפיינים הקלאסיים של תביעת השתקה, כמו עילת תביעה חסרת יסוד או גבולית או סכום תביעה מופרך".

לאור העובדה שהשופט עמית כלל לא ביקש מבני הזוג נתניהו להגיב לבקשה, לא נפסקו לחובת סרנה הוצאות בבקשת רשות הערעור.