מי זה באמת 'אני'?

הפסוק המפורסם ביותר בתורה הוא "ואהבת לרעך כמוך" אך מה לעשות שהמילה השלישית שלו סותרת את שתי הראשונות!הארה לפרשה ומסר גדול לחיים

הרב יוני לביא, ארגון קהלים , ה' באייר תשע"ח

הרב יוני לביא
הרב יוני לביא
צילום: ארגון קהלים