"חוק יסוד החקיקה טוב לעתידנו"

פרופ' נבות מקווה שהכנסת תסדיר את היחסים בין הרשויות, "רק ברוב גדול של 70 ח"כים יהיה ניתן לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בג"ץ".

בני טוקר , ח' באייר תשע"ח

בג"ץ
בג"ץ
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

פרופ' סוזי נבות, מרצה למשפט חוקתי במסלול האקדמי- המכללה למינהל, אומרת לערוץ 7 שהמודלים השונים של פסקת ההתגברות מסוכנים לדמוקרטיה וראוי לאמץ את המודל השלישי של חוק יסוד החקיקה.

"יש שלושה מודלים שנמצאים על סדר היום לפיסקת ההתגברות וכשאומרים פיסקת ההתגברות אף אחד לא יודע בדיוק למה הכוונה ואני לא יודעת מי מהם יעלה ביום ראשון".

והיא מפרטת, "המודל הראשון של פסקת ההתגברות זה להעתיק את מה שקיים אצלנו בחוק יסוד חופש העיסוק ולהעתיק אותו ליסוד כבוד האדם וחירותו. וזה אומר שהכנסת בפסקת ההתגברות מבקשת לאפשר לה לפגוע בזכויות אדם בצורה לא מידתית ואולי למטרה לא ראויה בלי שבית המשפט יבטל את זה ולזה קוראים התגברות. ואם הכנסת עושה את זה ברוב של 61 אז היא מתגברת על הדרישה שהחקיקה תהיה טובה".

לדבריה אופציה זו מסוכנת לדמוקרטיה, "בוא נדמיין כנסת שמחזיקה קואליציה של 61 והיא יכולה לפגוע במיעוטים. פסקת התגברות בחוק יסוד כבוד האדם אומרת שהרוב יכול לפגוע במיעוט אני לא רוצה כנסת שיכולה לחוקק כל חוק העולה על רוחה וברוב קואליציוני רגיל היא יכולה לעשות דברים בעיתיים, שבמדינה אחרת זה היה נבלם על ידי מערכת של בלמים ואיזונים שלא קיימים אצלנו".

פרופ' נבות מתנגדת גם לאופציה השנייה, "המודל הבריטי לכתוב בחוק שרק הכנסת יכולה לשנות או לבטל חוקים וזה אומר לקחת מבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ את האפשרות בכלל לבטל חוקים, אז אם הכנסת תחוקק חוק שהכנסת תכהן במקום 4 שנים 40 שנה גם חוק כזה בית משפט לא יוכל לבטל זו אופציה קיצונית".

לעומת שני המודלים הראשונים, פרופ' נבות תומכת באופציה השלישית של פסקת ההתגברות, והיא חקיקת חוק יסוד החקיקה, "מדובר בחוק יסוד חדש שיסדיר את יחסי הרשויות, זאת הזדמנות להביא את זה כי למעלה מעשרים שנה מנסים להעביר את זה ולא מצליחים וזה חוק יסוד שמאוד חשוב לחוקק אותו.

''מה שיהיה כתוב בחוק יסוד החקיקה זה שבית משפט העליון מוסמך באופן רשמי לבטל חוקים שמנוגדים לחוקי יסוד אבל הכנסת יכולה לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בג"ץ במקרים מיוחדים וברוב גדול של 70-75 . זה יהיה במקרים של צרכים לאומים חשובים לגביהם אין מחלוקת פוליטית ולכן מותר לעיתים לכנסת לחוקק חוקים לא מידתייים.

''אני חושבת שהאופציה השלישית טובה למדינת ישראל גם כלפי העתיד. את החוקה שלנו צריך להשלים ויפה שעה אחת קודם. יש הזדמנות לחוקק את חוק יסוד החקיקה, לבסס את הסמכות לביטול חוקים ולכתוב באיזה מקרים בית המשפט יכול לבטל חוקים ומתי הכנסת יכולה לחוקק מחדש את החוקים שנפסלו".