בית שמש: "להתאחד סביב אבוטבול"

הפיצול החרדי המסתמן בבית שמש הביא את נשיא מועצת החכמים של ש"ס לקרוא להנהגה החרדית להתאחד סביב ראש העיר המכהן

מיכל לוי , ט' באייר תשע"ח

ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול
צילום: יוני קמפינסקי

הקרב על ראשות העיר בית שמש ממשיך להסעיר את הציבור החרדי: בשל החשש מפיצול הכח החרדי בבית שמש ובדמות ניסיון להריץ מועמד מטעם 'דגל התורה' מול ראש העיר המכהן משה אבוטבול - מועמדה של ש"ס - יצא נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב שלום כהן בקריאה להנהגה החרדית שלא להחליש את הכח החרדי בעיר.

תחילה הכביר בשבחו של אבוטבול. "היות שבראשות העיר עומד שלוחא דרבנן ושלוחא דאורייתא ידידנו הר״ר משה אבוטבול הי"ו שהוא ידיד נאמן ליהדות החרדית ואשר ממלא את שליחותו הקד׳ בשלום ובאחדות בין כל החוגים והקהילות, וזוכה לקדש שם שמים בהליכותיו ובמעשיו תוך ציות מוחלט לדעת תורה בכל דבר ועניין".

"ובפרט לאחר שזכה ושם שמים התקדש על ידו בהרחבת גבולות התורה והקדושה בעיר בית שמש בהקמת מוסדות תורה רבים ובניית אלפי דירות לבני התורה הי״ו, וכל עבודתו והנהגתו בנאמנות וביושר וזכה ללכד ולאחד את כל הציבור בשלום ובשלווה בהשקט ובטח להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות כבוד שמיים".

בדבריו הסביר כי במידה והכח החרדי יפוצל, ראשות העיר תיפול בידי מפלגה חילונית. "על כן הנני קורא לכל אחינו ב״י להתלכד ולהתאחד סביב מועמדותו של הרב משה אבוטבול לראשות העיר גם בפעם הזאת, ואל להם לבני התורה ויראי ה׳ להיגרר למחלוקות אשר בגינם עלולים חלילה לאבד את הנהגת העיר באופן שייגרם חורבן נורא ליהדות החרדית, וכידוע בעניין זה שהרבה גופי תורה תלויים בזה וח״ו שלא תתבע תורה את עלבונה רח״ל".

את קריאתו חתם בחיזוק ידיו של ראש עיריית בית שמש. "והנני לחזק את ידיו שימשיך הלאה בכח התורה לבצר את חומות הקדושה בעיר, להגדיל תורה ולהאדירה למען שמו יתברך ויזכה שיתגדל שם שמים על ידו באהבה ואחווה באחדות ובשמחה אכי"ר".