33 חודשי מאסר בגין תרמית ניירות ערך

בית המשפט גזר עונש מאסר וקנס של מיליון וחצי שקלים על יובל פלג, שהורשע בעבירות של מתן שוחד והשפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך

ערוץ 7 , ט' באייר תשע"ח

כלא
כלא
צילום: אייסטוק

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (שלישי) 33 חודשי מאסר וקנס של מיליון וחצי שקלים על יובל פלג, שהורשע בעבירות של מתן שוחד, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון.

פלג הורשע בכך שבין השנים 2011-2006 פעל בצוותא עם חברו הטוב גיא ממן, לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל עליהם היה אחראי ממן במסגרת תפקידו, לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג.

באמצעות ביצוע עסקאות תרמיתיות וסיבוביות בין חשבונות מגדל לחשבונות פלג, שלשלו השניים לכיסם הפרטי רווחים של מעל 10 מיליון ש"ח על חשבון כספי החוסכים בפנסיה של חברת מגדל.

ממן ופלג קבעו מראש כי רווחי הפעילות יחולקו ביניהם בצורה שווה. פלג העמיד את חשבונותיו לצורך ביצוע הפעילות, העניק את המימון לפעילות, והעביר לממן מחצית מהרווחים.

לצורך חלוקת הרווחים העניק פלג לממן כרטיס אשראי השייך לחשבון פלג, באמצעותו נהג ממן למשוך עשרות אלפי שקלים בשנה מחשבונות פלג. כמו כן פלג העביר לממן מזומנים, מימן לו חופשות משפחתיות, קנה לו כרטיסים למשחקי ספורט בארץ ובעולם, וכן רכש לממן ג'יפ חדש מרווחי הפעילות.

בגזר הדין קבע בית המשפט כי פעילותם של ממן ופלג היתה "פעילות מרמתית שתוכננה ויושמה על ידי הנאשמים כאשר הנאשם מספק את המימון הפיננסי ואת החשבונות בהם בוצעה הפעילות המרמתית בעוד שממן היה אחראי על פעילות המסחר המרמתית".

כן קבע בית המשפט כי "על נושא משרה ובעל שליטה או גורם המנווט את פעילותה העסקית של החברה וכן מי שמנהל או לוקח חלק בניהול כספם של אחרים...לפעול לקידום האינטרסים של החברה וכן של העמיתים אשר כספיהם מנוהלים על ידי אותה חברה, ואינטרסים אלו בלבד".

בספטמבר 2015 נגזר דינו של חברו של פלג והשותף לפעילות התרמיתית, גיא ממן, לאחר שהודה במעשים שיוחסו לו. עונשו עמד על 44 חודשי מאסר וקנס בגובה 500,000 ש"ח.