בהנחיית דינה זילבר
בוטלו צווי הגירוש למסתננים

המדינה הודיעה לבג"ץ כי אין לעת עתה מתווה המאפשר הרחקת מסתננים בכפייה למדינות שלישיות. מתווה היציאה מרצון נמשך.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' באייר תשע"ח

הפגנת המסתננים. ארכיון
הפגנת המסתננים. ארכיון
צילום: הלל מאיר / TPS

פרקליטות המדינה הגישה אחר הצהריים (שלישי) לבג"ץ הודעת עדכון בנוגע לעתירות נגד גירוש מסתננים, לפיה אין לעת עתה מתווה המאפשר הרחקת מסתננים בכפייה.

"בשלב זה לא עומדת על הפרק אפשרות לבצע הרחקה למדינה שלישית שלא מרצון", נאמר בהודעה, ובה צוין גם כי מאז יום רביעי שעבר "הופסקו השימועים בהתאם לנוהל ההרחקה, ובהתאם גם לא יינתנו לעת הזו החלטות נוספות בדבר הרחקה למדינה שלישית".

בנוסף לכך, גם "החלטות ההרחקה" (צווי גירוש) שכבר ניתנו, מבוטלים בעקבות המצב שנוצר, וזאת לפי חוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי) דינה זילבר, על דעת היועץ המשפטי לממשלה.

בהודעה נמסר עוד כי מסתננים אשר תמה תקופת אשרת השהייה שניתנה להם בהתאם למועד בו נקבע שעליהם לצאת למדינה שלישית - יחודש רישיונם מידי 60 יום כפי שהיה נהוג טרם החלת נוהל ההרחקה.

מנגד, אפיק היציאה מרצון יימשך, וכאשר מגיע מסתנן לחדש את רישיונו יוצע לו לפנות ליחידה לעזיבה מרצון לצורך הסדרת יציאתו למדינה שלישית, וזאת מבלי להתנות את חידוש הרישיון בהסכמתו לצאת למדינה שלישית. על פי נתוני רשות האוכלוסין עזבו את ישראל מרצון בשבועיים וחצי האחרונים 16 מסתננים.

לאור השינוי במצב החוקי טוענת הפרקליטות כי העתירה נגד מתווה גירוש המסתננים איננה אקטואלית עוד.