''חובה להודות לה' על טובו ברוב עם''

הרב זלמן מלמד נערך לכנס רבני הציונות הדתית שיתקיים בירושלים במלאת 70 שנים להקמת המדינה. ''מהוויכוח לא ייצא שום דבר".

יוני קמפינסקי , י"ב באייר תשע"ח

הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמד
צילום: ערוץ 7

ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, מתייחס בראיון לערוץ 7 לחשיבותו של כינוס רבני הציונות הדתית הצפוי להתקיים ביום כ"ה באייר בירושלים ותכליתו הודאה על שבעים שנות קיום המדינה וחמישים השנים שחלפו מאז איחוד ירושלים והשיבה ליהודה ושומרון.

"יש מצווה גדולה מאוד להודות לקב"ה על הטוב שהטיב לנו. שבעים השנים הללו הן שבעים שנים של חסד אלוקי נפלא, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, ישוב הארץ, עם ישראל מתאחד וצריך להודות לקב"ה. זו חובה. בליל הסדר אנחנו אומרים לפיכך חייבים להודות ולהלל ולשבח על כל הניסים שעשה לנו. חייבים להודות".

הרב מלמד מציין בדבריו כי משתתפי האירוע הם רבני הציונות הדתית הרואים עין בעין את טוב ה' ויודעים שכל הקורה איתנו הוא מיד ה' המכוונת אותנו ונותנת לנו את כל הטוב הזה. "כל התוכן של הכנס הזה הוא להודות. להודות אין הכוונה רק להודות באופן אישי. מצוות ההודאה היא שכל מי שנעשה לו נס הוא מברך עליו בציבור ולא לבד. מצוות ההודאה היא בציבור וככל שהציבור גדול יותר זה קידוש ה' גדול יותר וזו מטרת הכנס".

"חכמינו מדברים הרבה על ערך האחדות. עם ישראל הוא עם אחד וציבור הוא גדר אחר מאשר יחידים, תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. מדוע מכניסים גם את פושעי ישראל? חכמים אומרים שתענית צריכה להיות בציבור וציבור זה צדיקים בינוניים ורשעים. אם חסר חלק אחד מהציבור, או הצדיקים או הבינוניים או הרשעים, זו אינה תענית ציבור אלא תענית יחידים, וכמו שיש צורך להתאחד בעת צרה, שבה מתכנס כל הציבור, כך גם בימי ההודאה, כאשר צריכים להודות לקב"ה צריך להודות בציבור גדול ככל שניתן".

הרב מלמד נשאל אם אכן ניתן ללכד את כל רבני הציונות הדתית על אף חילוקי הדעות והמציאות של ריבוי תתי מגזר, והוא משיב בחיוב: "זה מה שצריך להיות. כולנו שותפים להסתכלות על טוב ה' שהטיב לנו. זו הציונות הדתית על כל גווניה ותתי גווניה, כולם שותפים לאותה דעה שבאנו לארץ ישראל במהלך של גאולה תשובה וישועה. גודל התודה מתגדל ככל שרבים ישתתפו בה ורבני הציונות הדתית צריכים להיות ראשי החץ למשיכת כלל הגוונים".

בדבריו מבהיר הרב מלמד כי אין בכנס זה כוונה לקיים וויכוחים בין הדעות והתפיסות השונות, "המטרה היא ליבון הדברים איך להיות יחד, וכל אחד יביא הצעות איך נתקדם יותר במהלך התחיה הגאולה והתשובה, איך צריכים להיות היחסים בינינו לבין הרחוקים יותר. לא להתווכח כי מהוויכוח לא ייצא שום דבר".

הרב סבור כי קיומן של מחלוקות וקיומם של תתי מגזר נובעים באופן טבעי מהיותו של הציבור גדול וכשם שפרצופיהם שונים כך גם דעותיהם שונות והתורה מתרחבת מכך. עם זאת הוא רומז לזהירות הנדרשת מאותם שחורגים מהגבולות אך מדגיש כי ריבוי הגוונים בעולמה של תורה מעשיר את התורה.

"בכל ציבור גדול יש גבולות ויש שעומדים בתוך הגבולות ויש מחוץ לגבולות. זה לא צריך להפריע ליחד. כל אחד ימשיך בעמדתו ויוכל להתנגד לעמדת הזולת אבל מתוך כבוד ונחת מתוך שיח של שכנוע ולא חרמות והתרחקויות זה מזה".

לטעמו של הרב גישה זו ראוי לה שתהיה גם בהנהגה הפוליטית שאם הייתה יודעת לאחד את כלל הציונות הדתית הייתה מגיעה לשילוב כוחות של 15 אחוזים מהעם שהמשותף בהם גדול ורב. "ההבדלים לא מצדיקים להתחלק למפלגות אחרות. המשותף הוא עצום. כולנו רוצים שפני המדינה יהיו פנים יהודיות וזה הבסיס המשותף של כולם".

עוד התבקש הרב להתייחס לתפקידו של הרב בקהילה והוא מבהיר כי אין מדובר בתפקיד הדומה לתפקידו של מורה אלא מדובר ב"תפקיד רב תחומי" הכולל יכולת להכיר ולגשת לכל אדם ואדם באופן המתאים לו. "תפקיד הרב לא השתנה מכפי שהיה בדורות הקודמים, אבל צריך להכיר את ההתחדשויות ושינויי המחשבות והדעות, ולדעת איך להתמודד עם כל הרוחות הללו".

לקראת סוף השיחה עמו נשאל הרב מלמד אודות הסבורים כי לנוכח המשברים בקשר בין הציונות הדתית למוסדות המדינה יש לצמצם את ההודאה על קיומה של המדינה והשותפות עמה.

הרב משיב ואומר כי יש לבחון את הדברים בפרופורציות הנכונות ולראות את שפע הטוב שהשפיע ה' עלינו כאשר אכן "מפעם לפעם יש דברים מכאיבים כמו העקירה של ישוב או מאחז, אבל צריך לראות את הדברים בפרופורציות. אנחנו גדלים ומתפתחים כל הזמן מבחינת יישוב ארץ ישראל, מהבחינה הרוחנית ומהבחינה של העלייה לארץ ישראל, והדברים שמכבידים עלינו הן נקודות קטנות בתמונה הכללית וכך יש להסתכל על כך ולא מתוך עין צרה שרואה רק את הכאן והעכשיו".

כתלמידי הרב צבי יהודה והרב קוק למדנו להסתכל במבט רחב וארוך של דורות, לראות את עם ישראל לדורותיו. יש תקופות שחלקים מהעם מתרחקים משמירת תורה ומצוות אבל כשבוחנים את עם ישראל כולו בעולם ותפקידו לאורך הדורות, הרי שעם ישראל נושא שם שמים ומגלה לעולם כולו שיש ריבונו של עולם, ואת זה עם ישראל לא הפסיק לעשות".

את דבריו חותם הרב מלמד בקריאה לכלל רבני הציונות הדתית להשתתף באירוע המיוחד ''מבלי לעסוק בהבדלים שבין הדעות השונות שלא צריכות להפריע ליחד של התודה לקב"ה, וככל שנודה יותר הטובה תימשך עוד ועוד".