בקרוב נשלם פחות על הדלק?

ועדת המחירים של משרד האנרגיה ומשרד האוצר המליצה להפחית את מרווח השיווק בשירות עצמי בכ-5 אגורות לליטר בנזין.

ערוץ 7 , י"ד באייר תשע"ח

דלק
דלק
istock

ועדת המחירים המשותפת למשרד האנרגיה ומשרד האוצר המליצה לשרי הממשלה להפחית את מרווח השיווק בשירות עצמי בכ-5 אגורות לליטר בנזין.

על פי חישובי מינהל הדלק במשרד האנרגיה, משמעות ההפחתה הינה חסכון לציבור של כ-100 עד 150 מיליון ש"ח בשנה.

שר האוצר ושר האנרגיה חתמו היום (ראשון) על הצו המסדיר את הפחתת מרווח השיווק.

מינהל הדלק במשרד האנרגיה ערך בחודשים האחרונים בחינה יסודית לתעריף הבנזין בתחנה. זאת בהתאם למתודלוגיה המקובלת הקובעת בחינה אחת לחמש עד שש שנים.

הבדיקה כללה בקרה של דוחות חשבונאיים, התייחסה גם להשלכות מקרו בתחום בתחרות וקידום המשק, בחנה השפעות והשוואות למוצרים שאינם בפיקוח ועוד. במסגרת העבודה זיהה המשרד כי בשל צמצום עלויות החברות וגידול משמעותי בכמויות הבנזין הנרכש, העלות המקסימלית לליטר אותו משלמים האזרחים יכולה להיות נמוכה יותר.

לפיכך יצאו המשרדים לשמיעת עמדות הציבור. נפגשו עם נציגי רשות ההגבלים העסקיים, המועצה לצרכנות וקיבלו מידע מפורט מחברות הדלק.

בעקבות הצגת העמדות, שכללה גם העברת נתונים עדכניים ומפורטים ובכלל זה עדכונים של הוצאות שכר, עדכוני הוצאות ארנונה ועוד, ממליצה הוועדה על הפחתה של 4.7 אגורות לכל ליטר בנזין אותו נרכוש בחמש השנים הקרובות (5.5 אגורות כולל מע''מ). כמו כן בהתאם לחישובים, תעלה עמלת התדלוק בשירות המלא בכאגורה אחת, בעיקר בשל עליית שכר המינימום במשק.

במסגרת הדיונים עלה פעם נוספת נושא מדיניות הפיקוח הכוללת והוחלט כי משרד האנרגיה יפרסם שימוע ציבורי לקבלת עמדות הציבור בסוגיה זו, ובין השאר יבקש התייחסויות להסרת הפיקוח מתדלוק בשירות מלא ולהחרגת הפיקוח על תחנות חדשות שיקומו.

מהלך זה מצטרף גם לתהליכי הגברת התחרות אותם קידם מינהל הדלק במשרד האנרגיה בשנה האחרונה בדמות התקני התדלוק האוניברסליים. אלו צפוים לעורר את התחרות ואף לאפשר לקבל הנחות מתחת למחיר המפוקח שהינו מחיר מירבי.