אירועי אום אל חיראן
לא ניתן להכריע האם מדובר בפיגוע טרור

שירות הביטחון הכללי לא הצליח לקבוע האם דריסת השוטרים על ידי יעקוב אבו אל קיעאן היתה פיגוע. ייסגר התיק נגד השוטרים שביצעו ירי.

עדו בן פורת , ט"ז באייר תשע"ח

פרקליט המדינה שי ניצן החליט לסגור את תיק אום אל חיראן, שבמהלך הריסת בתים לא חוקיים ביישוב הבדואי נהרג תושב המקום יעקוב אבו אל עקיאן, כתוצאה מירי לעברו על ידי שוטרים.

באירוע הירי נהרג השוטר ארז שאול לוי ז''ל, כתוצאה מפגיעת הרכב שבו נהג אבו אל עקיאן.

לאור ממצאי החקירה של מח''ש ושירות הביטחון הכללי קבע פרקליט המדינה שאין חשד סביר לביצוע עבירות פליליות מצד השוטרים המעורבים באירוע.

בהחלטת פרקליט המדינה צוין בין היתר כי פעולתם של השוטרים, אשר נבעה לכאורה מתחושה של סכנת חיים לסביבתם, תחושה שנבעה מנסיבות האירוע, אינה חורגת ממתחם הסבירות בכל הנוגע להצדקה החוקית לשימוש בנשק.

בצד האמור, החליט פרקליט המדינה להעביר כמה עניינים לידי מפכ"ל המשטרה וראש מחלקת המשמעת במשטרה, אשר ראוי לעמדת פרקליט המדינה לבחון בהיבט הפיקודי או המשמעתי, ואשר אין בכוחם להשפיע על המצב הראייתי בתיק.

בכללם של נושאים אלה, הציע פרקליט המדינה לבדוק אם הכוח הוכן כהלכה למשימה המורכבת; אם נפלו ליקויים מקצועיים בהתנהלות השוטרים היורים; אם נפל פגם בטיפול הרפואי באבו אל עקיאן; שינויים מסוימים וחוסר עקביות בגרסאות השוטרים המעורבים ועוד.

בהחלטה התייחס פרקליט המדינה בין היתר גם לשאלה אחרת שעלתה מחומר הראיות, והיא - האם אבו אל עקיאן פגע בשוטרים באמצעות רכבו במכוון, במסגרת פיגוע טרור, או שהפגיעה אירעה כאשר לאבו אל עקיאן לא הייתה שליטה על הרכב.

"בחומר שנאסף ישנן אינדיקציות מסוימות, לכאן ולכאן, לגבי נקודה זו. שירות הביטחון הכללי, אשר בין היתר, תחקר את הזירה בשעות הראשונות שלאחר האירוע, החליט שלא להמשיך בחקירת האירוע, תוך שהבהיר, על פי החומר שהיה בפניו באותה עת, כי אין ביכולתו לקבוע אם האירוע האמור היה "פיגוע" אם לאו", כתב פרקליט המדינה.

שי ניצן קבע כי לא ניתן להכריע בשאלה זו במידה גבוהה של ודאות אך ממילא הכרעה בשאלה זו אינה נחוצה להכרעה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד מי מהמעורבים.

''זאת מאחר שאף אם הפגיעה אירעה שלא בכוונה, עקב איבוד שליטה של המנוח על רכבו, עדיין, אין חשד סביר לעבירה פלילית מצד מי מהשוטרים, אשר פעלו בתנאים מבצעיים לפי תפיסתם את המציאות באותו רגע'', נכתב בהחלטת פרקליט המדינה.

מהמשטרה נמסר בתגובה "במשטרת ישראל מברכים על החלטת הפרקליטות לפיה שוטרי משטרת ישראל פעלו על פי חוק ולא עלה בחקירה שום חשד לפלילים. עוד עולה כי ממצאי חקירת מח"ש הולמים באופן מלא את ממצאי התחקיר הראשוני שבוצע בשטח על ידי משטרת ישראל.

"גם במשטרת ישראל מצרים על כך שהחקירה בהקשריה המודיעיניים נקטעה באיבה עם פתיחת בדיקת מח"ש, זאת בדומה לתחקירים מבצעיים אחרים הנדרשים לשם הפקת לקחים ולימוד. עתה, משהסתיימה החקירה תוכל משטרת ישראל להשלים את תהליכי התחקור המבצעי לשם לימוד והפקת לקחים כפי שראוי שיתקיימו בסיומו של אירוע מבצעי מורכב", נמסר.