הסכם היסטורי
הוסדר החוב הפלסטיני לחברת החשמל

חברת החשמל תקבל כ-915 מיליון ש''ח בגין חוב עבר, ותעביר לחברה פלסטינית את ניהול חלוקת החשמל בשטחי הרשות הפלסטינית.

אורלי הררי , ט"ז באייר תשע"ח

חותמים
חותמים
צילום: יוסי וייס

חברת החשמל וחברת הולכת החשמל הפלסטינית PETL חתמו בראשי תיבות על הסכם מסחרי ראשון מסוגו המסדיר את יחסי המסחר – מכירת החשמל בין הצדדים.

ההסכם נחתם בין הצדדים לאחר מו"מ שנמשך מאז חתימת הסכם העקרונות בספטמבר 2016 על ידי שר האוצר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים והשר הפלסטיני לעניינים אזרחיים.

במסגרת ההסכם, אשר תוקפו יהיה 15 שנים, צפויה החברה למכור לחברת PETL חשמל ושירותים נלווים באמצעות ארבע תחנות משנה במתח עליון, אשר הוקמו על-ידי חברת החשמל עבור הרשות הפלסטינית, וכן באמצעות נקודות חיבור במתח גבוה ונמוך, וזאת לצורך חלוקתו ואספקתו על-ידי חברת PETL או מי מטעמה לצרכנים בשטחי הרשות הפלסטינית.

חלוקה, אספקה ובעלות על ארבע תחנות המשנה יהיו בבעלות ואחריות תפעולית-תחזוקתית של חברת PETL.

היקפו הכספי של ההסכם שיגובש נאמד בכ-2.8 מיליארד ש''ח לשנה, נכון להיום. במסגרת ההסכם הוסדר החוב ההיסטורי של הרשות הפלסטינית לחברת החשמל, ועם החתימה הסופית יחל תשלום החוב בהיקף של כ-915 מיליון ש''ח.

הסכום יועבר ב-48 תשלומים שווים, וזאת בגין צריכת חשמל בתקופה שלפני ה-12 בספטמבר 2016, כפי שנקבע בהסכם העקרונות אשר נחתם בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית ב-13 בספטמבר 2016.

לראשונה, הוסדר מנגנון בטוחות וערבויות לצורך הבטחת כל התשלומים המגיעים לחברה מכוח ההסכם, לרבות בגין חוב העבר. תועמד לחברה ערבות בנקאית וכן ערבות של הרשות הפלסטינית, וזאת בנוסף ליתר מנגנוני הגבייה הקיימים העומדים לרשות החברה.

שר האוצר משה כחלון אמר כי "חתימת ההסכם המסחרי הינה צעד היסטורי, המשלים את ההסכם עליו חתמו הממשלות בספטמבר 2016. חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל והרש"פ הוא קודם כל אינטרס ביטחוני ישראלי. ההסכם יביא להבטחת התשלומים העתידיים לחברת החשמל, וחיזוק איתנותה הפיננסית. אני מברך את צוותי המשא ומתן על השלמת המשימה".

שר האנרגיה דר' יובל שטייניץ סיפר ״בפגישתי בשנה שעברה עם רה"מ הפלשתיני חמדאללה בג'נין, סיכמנו על הצורך בהסדרת החוב והסדרת היחסים בין חברת חשמל לבין הרש"פ. ההסדר שנחתם היום הוא פורץ דרך, גם מבחינת הצעדים להחזרת החוב הפלשתיני לחח"י ולמדינת ישראל, וגם מבחינת הסדרת היחסים לעתיד, באופן שימנע היווצרות של חובות בעתיד.

''עם חתימת ההסכם, נוכל להתקדם מול הפלשתינים לפיתוח רשת חשמל מודרנית, על פי המודל של תחנת המשנה שחנכנו בג'נין״, הוסיף שטייניץ.

יו״ר דירקטוריון חברת החשמל, האלוף (במיל׳) יפתח רון טל, אמר כי ״מדובר באירוע היסטורי. בהסכם זה חברת החשמל הסדירה לראשונה עיוות היסטורי של צבירת חובות ללא ערבויות, ללא יכולת גבייה ושליטה על היקפי החוב.

''הסכם עוגן זה, לא רק שמהווה הישג פיננסי חסר תקדים, הוא מהווה אבן דרך משמעותית בהסדרת מערכת היחסים המסחרית – חשמלית, בין חברת החשמל הישראלית לפלסטינאית״.

מתאם הפעולות בשטחים האלוף יואב (פולי) מרדכי אמר כי ״מהיום תושב שכם, חברון, ויריחו לא עובד יותר מול ישראל אלא מול הרשות הפלסטינית ובנוסף דאגנו לערבויות וביטחונות לחברת חשמל שכל צריכה פלסטינית תשולם במלואה''.

''זהו הסכם היסטורי שמהווה אבן דרך משמעותית בנתיב לביסוס האינטרסים הביטחוניים הישראליים, תוך שמירת האינטרסים של חברת חשמל הישראלית ומערכת הביטחון״, הדגיש.

יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת, אמר כי "רשות החשמל לקחה חלק פעיל במו"מ שבסיומו יאושרו במליאת הרשות תנאי התעריף, ובכך נסללה הדרך למימוש ההסכם לאספקת חשמל סדירה לרשות הפלסטינית ולפיתוח משק חשמל כלכלי ויעיל".