יותר חרדים לומדים במכללות טכנולוגיות

רוב הסטודנטים הם נשים. ענפי הלימוד המועדפים: מחשבים, אדריכלות ובנייה-הנדסה אזרחית.

ערוץ 7 , י"ז באייר תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים אודות מספר הסטודנטים החרדים במוסדות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע של משרד העבודה, המציעים מסלולי לימוד לתעודת הנדסאי וטכנאי מוסמך.

מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במכללות הטכנולוגיות של מה"ט עלה מ-2,224 בשנת תשע"ב ל-3,005 בתשע"ז - עלייה של 35%.

בקרב האוכלוסייה החרדית, רוב הסטודנטים במה"ט הם נשים (70.9% מכלל הסטודנטים החרדים בתשע"ז היו נשים).

ענפי הלימוד המועדפים על הסטודנטים החרדים בתשע"ז היו: מחשבים (46.5% מבין הסטודנטים החרדים בחרו במסלול זה), אדריכלות (23.1%) ובנייה-הנדסה אזרחית (12%).

באותה שנה יותר משני שלישים (70.3%) מהסטודנטים החרדים במה"ט למדו במכללות טכנולוגיות המיועדות לאוכלוסייה החרדית.

רוב הנשים שלמדו בענף מחשבים בתשע"ז היו חרדיות (73.5%). מתוך כלל הנשים שקיבלו תעודה בענף זה, 81.7% היו חרדיות.

רוב הסטודנטיות החרדיות במה"ט היו בגילי 20-18, וגילם של רוב הסטודנטים החרדים היה גבוה מ-23.

מספר החרדים מקבלי התעודה עלה ב-48%, מ-516 ב-2012 ל-764 ב-2017. אחוז דומה של עלייה נמצא גם בקרב הלא חרדים.