ספר חדש: המחזיר שכינתו לציון

בלקט החדש "המחזיר שכינתו לציון" נקבצו פסקי הלכה, דברי התעוררות, דרשות ורחשי לב של רבנים אודות משמעויותיה של מלחמת ששת הימים

הראל כהן , כ"א באייר תשע"ח

המחזיר שכנתו לציון
המחזיר שכנתו לציון
צילום: כריכת הספר

בימים אלו בהם אנו מציינים את יובל השבעים למדינת ישראל ואת יובל החמישים לאיחוד ירושלים ושיבתנו אל נחלת אבותינו שביהודה ושומרון וברמת הגולן, טוב לדעת שיש גם מי שמשתדלים להתבונן על המאורעות החשובים הללו מנקודת מבט תורנית ולהגיש בפני הציבור הרחב את משמעותם הדתית לדורות.

"המחזיר שכינתו לציון", כך נקרא הלקט התורני שראה אור לאחרונה בשלושה כרכים מפוארים, בו נקבצו פסקי הלכה, דברי התעוררות, דרשות הודיה, הגיונות ורחשי לב של רבנים ומחנכים מכל גווני היהדות הדתית והחרדית אודות משמעויותיה של מלחמת ששת הימים בכלל, ואודות קביעת יום שחרור ירושלים כיום הודאה לדורות בפרט.

נדמה שלא יהיה מוגזם לקבוע שמאז ספרו המפורסם של הרב מנחם כשר זצ"ל: "התקופה הגדולה" שראה אור בסמיכות למלחמת ששת הימים, לא הופיע לקט רחב-ממדים שכזה בכמותו ובאיכותו בענייני תקומת ישראל בדורנו. מטרתו המוצהרת של הלקט הינה חיזוק קביעתו של 'יום-ירושלים' - כיום הודאה לדורות.

את הלקט ערך הרב שי הירש, בוגר ישיבת 'מרכז-הרב' ואיש חינוך תורני-לאומי, אשר בשנים האחרונות חקר את הנושא לעומקו במסגרת פעילותו במכון המחקר 'תורת שלמה' ע"ש הרב שלמה גורן ובמכון 'נזר-דוד' ע"ש הרב הנזיר שבהם הוא משמש כחוקר. תנועת 'המזרחי העולמי' בהנהגת הרב דורון פרץ, עמסה על שכמה את הוצאת הלקט וכך זכינו לחכמה נאה בכלים מפוארים.

בכרך הראשון, העוסק בענייני הלכה ומוסר נמצאים מאמרי הלכה בעניין חובת ההודאה על נסי המלחמה ואודות קביעת יום ירושלים לדורות ונושאים נוספים הקשורים להיבטים ההלכתיים של שיבתנו לנחלת אבותינו. בסוף הכרך, נוסף קונטרס השקפתי מיוחד המבקש להתמודד עם שוללי הערך המיוחד של נסי המלחמה והתקופה.

בכרך השני מופיעות למעלה ממאה דרשות הודיה של גדולי תורה ותלמידי חכמים סביב הניצחון במלחמה וליום ירושלים. הדרשות שחלקן הגדול נדפסו לראשונה, מסודרות באופן כרונולוגי, החל מרגעי שחרור הכותל ועד לשנים האחרונות ממש. בחלקו השני של הכרך מגיע ה'דובדבן שבקצפת' של הלקט – ובו מובאות קצרות מדבריהם של למעלה ממאתיים רבנים וגדולי תורה ביחס לתקומת ישראל בארצו בדורות האחרונים, להקמת המדינה וליום שחרור ירושלים.

בכרך השלישי המוקדש לבירורים בענייני הגות ומחשבה, נסקרים האירועים של הניצחון במלחמה ושחרור ירושלים במספר מעגלי התייחסות – משמעות לאומית, חברתית, בין-דתית ואוניברסלית. וכן מופיעים פרקי זיכרונות ומחקר סביב המלחמה ומהלכה.

הלקט זכה לברכת גדולי תורה, מחנכים וחוקרים. נביא כאן את דבריו של הרב שמואל כ"ץ, מבחירי חוקרי תולדות הרבנות הראשית לישראל הכותב ש"זהו אוסף בלתי רגיל, היהלום של שנת היובל". ללא ספק, נמצא כאן אוצר בלום המחכה לאוהבי ציון וירושלים. "המחזיר שכינתו לציון" - פשוט לקרוא ולהתרגש.

(המעוניינים לרכוש את הספר יוכלו לפנות למכון תורת שלמה ToratShlomo@gmail.com)