מתווה חדש לתקצוב שירותי הדת ברשויות

על פי המוצע, תמהיל התקציב ישתנה באופן מדורג ועד לשנת 2025 יממן המשרד לשירותי דת 70 אחוז משירותי הדת ברשויות.

חיים לב , כ"ג באייר תשע"ח

ועדת הכספים
ועדת הכספים
צילום: חזקי ברוך

ועדת הכספים של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון במסגרתו הוצג מתווה לתקצוב המועצות הדתיות ולשינוי שיעורי השתתפות הממשלה והרשויות המקומיות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני שפתח את הדיון, טען כי המתווה הקיים אינו תקין. "קיימתי דיונים עם הממשלה בנושא התקצוב לגביו יש תלונות רבות וביקשתי שיכינו מתווה על רקע זה. אמרתי למשרד האוצר והמשרד לשירותי דת – לא יכול להיות דבר כזה שרשות מקומית צריכה להשתתף בחינוך, תחבורה, רווחה או שירות אחר היא משלמת מקסימום 25 אחוז והמדינה משלמת את היתר ובשירותי דת הרשות משלמת 60 אחוז והמדינה רק 40 אחוז.

"ראשי רשויות תוהים מדוע דווקא על שירותי דת הם צריכים לשלם יותר. נוכח המצב גיבשנו מתווה שיתחיל עם שינוי קטן ב-2019 ומכאן ואילך משנת 2020 למשך מספר שנים כל שנה יעבור אחוז מסוים מהרשות המקומית למדינה והתקצוב יגיע לבסוף ל-70 אחוז מימון מצד הממשלה ו-30 אחוז מצד הרשות המקומית, לצד כך יהיה למשרד לשירותי דת יכולת להחליט על 5 אחוזים מהתקציב לאילו רשויות לתת יותר ולאילו פחות, הדבר לא יצריך את אישור ועדת הכספים. צריך מתווה שיפעל לאורך שנים, מה שנקבע לפני עשרות שנים והיה עד היום עשה נזק ועוול", הוסיף.

בהמשך הוצג המתווה בהרחבה. לפי המוצג יתוקן חוק שירותי הדת היהודיים, אשר במתכונתו הנוכחית הרשות המקומית משתתפת בסכום גבוה פי 1.5 מסכום השתתפות הממשלה.

יחד עם השינויים הניתנים לביצוע מדי שנה באישור ועדת הכספים, יוצא שאחוזי ההשתתפות של הרשויות המקומיות נע בין 25% ל-75%. כך הוצג כי המצב הנוכחי יוצר בעיות בתקצוב המועצות הדתיות, שעולות הן מצד הרשויות המקומיות והן מצד משרד הדתות.

מבחינת הרשויות שיעור השתתפותן גבוה יחסית להשתתפות הממשלה, גבוה יחסית לשיעור השתתפותן בתחומים אחרים, ואם נדרש שינוי הוא מתאפשר לאחר קביעת התקציב ובכך יוצר קושי בתכנון התקציב. מבחינת משרד הדתות, התקציב המוצע למועצות הדתיות דל ולוקה בחסר, נתון במצב שאינו קבוע ומשתנה תדיר בלי וודאות גמורה.

כך מציע המתווה כי החל משנת 2020 עד 2025, אחוז ההשתתפות של הרשויות המקומיות יופחת מדי שנה ב-5% לעומת השנה הקודמת, ובהתאמה שיעור ההשתתפות של הממשלה יעלה ב-5%. כך בשנת 2025 אחוז ההשתתפות של הרשויות המקומיות יעמוד על כ-30%, לעומת 70% השתתפות מצד הממשלה בתקציב המועצות הדתיות.

בנוסף משרדי הדתות, הפנים והאוצר יהיו רשאים לשנות את אחוזי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בשיעור שאינה עולה על 5%, ללא צורך באישור ועדת הכספים ותוך יידוע הרשויות המקומיות קודם לאישור תקציביהן.

למרות זאת על שנות התקציב 2018-2019 לא ניתן להחיל את התיקון לחוק משום שכבר נקבע. בכדי להבטיח שהרשויות הדתיות לא יפגעו בזמן המהלך, ייקבע סכום השתתפות מיוחד שיאושר על-ידי השרים הרלוונטיים ויבטא הפחתה של 2% מהשתתפות הרשויות המקומיות.