פעיל ה-BDS יגורש מישראל

את ההחלטה לא לאפשר את המשך שהייתו בישראל של עומר שאקיר, פעיל ארגון human rights watch, קיבל השר דרעי בהמלצת השר ארדן.

עדו בן פורת , כ"ג באייר תשע"ח

החליט. דרעי
החליט. דרעי
בני אלבז ופטריק מזוז

שר הפנים אריה דרעי, החליט שלא לאשר את המשך שהייתו בישראל של עומר שאקיר, פעיל ארגון human rights watch בשל פעילותו נגד ישראל. לפיכך, על עומר שאקיר לעזוב את ישראל בתוך 14 יום.

שר הפנים דרעי, החליט על כך בעקבות המלצת המשרד לנושאים אסטרטגיים, בראשות השר גלעד ארדן.

ההמלצה כללה מידע על פעילותו של שאקיר לאורך השנים ולפיו מדובר בפעיל BDS התומך באופן אקטיבי ומתמשך בחרם על ישראל, משיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל.

השר דרעי הסביר את ההחלטה, "לא מתקבל על הדעת שפעיל חרם מקבל היתר שהייה בישראל כדי שיוכל לפעול בכל דרך אפשרית לפגיעה במדינה. אפעל להרחיק אנשים כאלה מהארץ בכל האמצעים העומדים לרשותי ולכן עומר שאקיר יעזוב את ישראל"

השר לביטחון הפעים ולנושאים אסטרטגיים, גלעד ארדן, הוסיף, "אנחנו חושפים את הפנים האמיתיות של פעילי החרם. גם כאשר הם מציגים מצג שקרי של ״פעילי זכויות אדם״ אנחנו נציג את הצביעות והעיוות המוסרי במעשיהם ונגרום להם לשלם מחיר על פעילותם כנגד ישראל".