אמות מידה חדשות לתקצוב מועצות הדתיות

הצעת החוק קובעת מנגנון מימון שמשמעותו 50% מימון של המדינה באמצעות המשרד לשירותי דת ו-50% מימון של הרשות המקומית

חיים לב , כ"ח באייר תשע"ח

ח"כ גפני
ח"כ גפני
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (א') את שינוי אמות המידה העוסקות בתקצוב המועצות הדתיות ברחבי הארץ.

הצעת החוק, אותה יזם ח"כ משה גפני (יהדות התורה), קובעת הוראות לעניין סכום ההשתתפות של הממשלה ושל רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה כשבפועל שיעור השתתפות של שתיהן יהיה זהה.

כיום, סכום ההשתתפות הרגיל בהוצאות התקציב של מועצות דתיות נחלק על פי הסדר הבא: 60% הרשות המקומית ו-40% המדינה.

יחד עם זאת, כדי לתת ביטוי להבדלים במצבן הסוציו-אקונומי של הרשויות, נקבע מנגנון תקצוב דיפרנציאלי, לפיו רשויות שדירוגן גבוה בהתחשב באמות המידה שנקבעו בעניין זה – ישתתפו בשיעורים גבוהים מ-60% ואילו רשויות שדירוגן נמוך ישתתפו בשיעורים נמוכים מ-60%.

במהלך הדיונים שקיימה ועדת הכספים של הכנסת בבואה לאשר את אמות המידה האמורות לשנת 2016, התברר שקיימות רשויות שמתנגדות לאמות המידה שנקבעו בשנת 2015.

חברי ועדת הכספים, יחד עם הצוות הבין-משרדי שהוקם בעניין, ביצעו סימולציות שונות לשינוי אמות המידה, ומצאו שבכל סימולציה קיים קושי לגבי חלק מהרשויות, שכן הורדת שיעור ההשתתפות לרשות אחת, מעלה את השיעור לרשויות אחרות.

לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע מנגנון מימון אחר, שמשמעותו, כאמור, 50% מימון של המדינה באמצעות המשרד לשירותי דת ו-50% מימון של הרשות המקומית.