שם קץ לחייו דקות לאחר שיחה עם השב''כ

צעיר מחוות גלעד שניהל קשר עם השב''כ התאבד לפני מספר שבועות. דקות לפני כן סיפר למפעילו בשב''כ כי חבל תלייה מונח על צווארו.

אלירן אהרון , ב' בסיון תשע"ח

הקלטות של שיחה בין צעיר מחוות גלעד למפעילו בשירות הביטחון הכללי מלמדת כי המפעיל שמע מפי הצעיר שחבל תלייה מונח על צווארו יותר מעשרים דקות, אך החליט שלא להזעיק כוחות משטרה. דקות ספורות לאחר מכן הצעיר התאבד בתליה.

הצעיר, א' ממשפחה ממרכז הארץ, התגורר בחוות גלעד בשנים האחרונות. משפחתו לא ידעה כי עמד בקשר עם שירות הביטחון הכללי ושימש כמודיע לאחר שבשב"כ ניצלו מצוקותיו.

עם זאת, לאחר שהתאבד האזינו במשפחה לשיחותיו האחרונות ונדהמו לגלות כי הוא שוחח עם מפעילו זמן קצר לפני ההתאבדות. מדובר במספר שיחות שהאחרונה בהן נמשכה למעלה מחמישים דקות.

השיחה נסובה בעניין האהבה נכזבת של הצעיר, ויש לציין כי במהלך השיחה נשמע איש השב"כ מנסה לעודד אותו, אולם בשלב מסוים אומר הצעיר לאיש השב"כ כי חבל תליה היה מונח על צווארו.

בשלב זה מחליט איש השב"כ שלא לפעול ונשאר באדישותו היחסית גם לאחר שהוא שומע מהצעיר כי בכוונתו להתאבד וכי זה הלילה האחרון שלו. למעשה זו הייתה השיחה האחרונה של הצעיר ומספר דקות לאחריה שם קץ לחייו.

הערב חושף עורך דינה של המשפחה, איתמר בן גביר, את ההקלטות. בן גביר אף פנה במכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה בדרישה לפתוח בחקירה נגד איש השב"כ.

במכתבו כותב עו"ד בן גביר כי ''בשיחות פלאפון שהתקיימו ביום 28/03/18 נשמע המנוח מוסר באריכות לאיש השב"כ כי הגיע לביתו אך פירט את התסכול ואת הקושי - לאחר מכן נשמע שוב ושוב מתאר את העולם כמקום רע שאין לו רצון לחיות בו יותר ומוסר כי הוא רוצה למות.

''מן הראוי לציין שאמנם איש השב"כ מנסה לנחם את המנוח ולעודד אותו, אולם יחד עם זאת בשלב מסוים נשמע המנוח מוסר לאיש השב"כ כי ברבע שעה האחרונה ישב עם חבל על צווארו ואיש השב"כ עונה לו בשוויון נפש: 'תעיף את הדבר הזה, תפסיק עם השטויות האלו'. מלבד זאת, לא עשה איש השב"כ דבר. לא עירב את הגורמים הרלוונטיים, לא ביצע כל פעולה אחרת, לא הזעיק משטרה וכוחות ביטחון, לא הזעיק כוחות הצלה וגם לקראת סיום השיחה כאשר המנוח מסר לאיש השב"כ כי העביר לחברתו מסרון שבו כתב לה בפעם האחרונה כי הוא אוהב אותה, ושתזכור זאת לא מצא לנכון איש השב"כ לעשות דבר מלבד לסכם 'שידברו בבוקר'.

''זאת ועוד, במהלך השיחה מביע המנוח מספר רב של פעמים את כוונתו לשים קץ לחייו ולא לקום למחרת בבוקר, הדברים נאמרו בצורה מפורשת, ברורה, אולם גם דברים אלו הותירו את איש השב"כ באדישותו.

''נכבדיי, הכתובת הייתה על הקיר. כעבור דקות ספורות שם המנוח ז"ל קץ לחייו בתלייה – באמצעות אותו החבל המדובר. יש כאן התנהלות קשה ביותר, רשלנות פושעת של איש שב"כ שבמקום לערב את כלל הגורמים הרלוונטיים לא מוצא לנכון לעשות דבר ולמעשה רשלנותו גורמת למותו של המנוח, כל אדם סביר היה פועל בצורה שונה ולכל הפחות היה מזעיק כוחות או לחלופין מגיע בעצמו – אלא שהמפעיל גרם למותו של המנוח".

עו"ד בן גביר דורש מהיועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לפתוח בחקירה וגם מתכוון להגיש בשם המשפחה תביעה על סך של שלושה מליון ש"ח בגין רשלנות פושעת, כלשונו, של איש השב"כ.

תגובת שירות הביטחון הכללי:

שירות הביטחון הכללי אינו מוסר מידע אודות פעילותו האופרטיבית ואין בכך בכדי לאשר את המידע שפורסם. מכלל המידע שברשותנו עולה כי המנוח החליט לשים קץ לחייו נוכח סיבות אישיות מצערות.

אנו משתתפים בצער המשפחה ומצרים על כך כי גורמים אינטרסנטים עושים שימוש במותו של המנוח כדי לתקוף את השירות, כחלק מניסיון לפגוע בשירות ובפעילותו. שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול למימוש ייעודו למען ביטחון המדינה.