סרבן הגט יוכל להיכנס למשכן הכנסת

היועץ המשפטי של הכנסת קבע כי דרישת בית הדין הרבני לנדות את ירון אטיאס לא מקנות סמכות ליו"ר הכנסת להרחיקו מהמשכן ולמנוע כניסתו.

חזקי ברוך , ט' בסיון תשע"ח

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין
צילום: ישראל ברדוגו

היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון קבע כי סנקציות חברתיות שהוטלו על ידי בית דין רבני
בשל סירוב למתן גט, לא מאפשרות ליו"ר הכנסת למנוע את כניסת סרבן הגט למשכן הכנסת.

עו"ד ינון הסביר כי הסנקציות שהטיל בית הדין הרבני על סרבן הגט ירון אטיאס ניתנות בסמכות אך הן במהותן סנקציות המצויות במישור החברתי-קהילתי, שאינן אכיפות מבחינה משפטית ואף אינן מופנות כלפי רשויות המדינה ומוסדותיה.

עמדתו של יועמ"ש הכנסת הועברה לאדלשטיין בעקבות דרישת ח"כ רחל עזריה להוציא את אטיאס מהכנסת לאחר שהוזמן אליה שלשום על ידי חבר הכנסת יהודה גליק.

עזריה פנתה ליו"ר הכנסת לאחר שראתה את אטיאס במסדרונות הכנסת וכתבה לו כי בית הדין הרבני "הוציא קריאה לציבור להחרים אותו ולהתרחק ממנו ככל האפשר".

לדברי ח"כ עזריה, הימצאותו של סרבן הגט במשכן מהווה "זילות של החלטת בית הדין ובצעדים שהחליט לנקוט במסגרת המאבק בתופעת סרבנות הגט".