שר האוצר חתם:
הפחתה משמעותית במחיר התרופות

שינוי במודל הפיקוח על תכשירי מרשם עתיד להוביל להוזלה ממוצעת של כ-5% במחירי התרופות היקרות ולחיסכון של 150-200 מיליון ש"ח למשק.

אורלי הררי , ט' בסיון תשע"ח

משה כחלון
משה כחלון
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

שר האוצר משה כחלון חתם על צו להפחתה משמעותית במחיר התרופות.

שינוי במודל הפיקוח על תכשירי מרשם עתיד להוביל להוזלה ממוצעת של כ-5% במחירי התרופות היקרות ולחיסכון של 150-200 מיליון ש"ח למשק.

בשנתיים האחרונות עובדים משרדי האוצר והבריאות על יישום רפורמה במנגנון קביעת המחירים המרביים של מחירי תרופות המרשם בישראל. עבודת מטה משותפת וארוכה כללה גיבוש המלצות על ידי צוות בין-משרדי, עריכת מספר שימועים והתייעצויות עם השטח וקיום למעלה מחמש ישיבות של ועדת המחירים.

המלצות ועדת המחירים כוללות הידוק הפיקוח על תרופות מקור יקרות וללא תחרות מחד, והקלה ברגולציה ורמת הפיקוח על תרופות גנריות זולות בהן יש תחרות בשוק מאידך.

יישומן של ההמלצות עתיד להוביל להוזלה במחיריהן של התרופות היקרות בשיעור ממוצע של כ-5%, חיסכון למשק של כ-150-200 מיליוני ש"ח, ומניעת המשך שחיקת ההשתתפויות העצמיות אותן גובות קופות החולים.

המודל הקיים

1. מחירי התרופות נקבעים כיום על פי המחיר הממוצע של התכשירים בבלגיה, בהונגריה, בספרד ובצרפת (צד א'), או לפי מחירו לקמעונאי בהולנד (צד ב') הנמוך משתי האפשרויות. אם אין תכשיר תואם בשום מדינה מהמדינות הנ"ל, המחיר המרבי לקמעונאי נקבע לפי המחיר הממוצע לקמעונאי בבריטניה ובגרמניה (צד ג').

2. אם לא נמצא מחיר לתרופה באמצעות ציטוט באף אחת מהמדינות, יקבע לתכשיר מחיר מרבי במחירון על בסיס הצהרת היצרן, ולאחר מכן התרופה תימצא תחת פיקוח לפי פרק ו' לחוק הפיקוח – בקשה להעלאת מחיר.

3. במקרים חריגים רשאי המפקח על המחירים במשרד הבריאות לקבוע מחיר גבוה ממודל הציטוט במידה ויש חשש כי ירידה במחיר תוביל ליציאה שיווק ופגיעה בבריאות הציבור.
4. מחיר תרופות עד 17 ₪ מוקפא ונותר זהה מאז 2015.

המודל החדש

חלוקת הפיקוח על תכשירי מרשם לשתי קבוצות בהתאם לרמת התחרות:

1. קבוצה א' – תכשירים עם תחרות - תרופות גנריות וכן תרופות המקור המקבילות.

2. קבוצה ב' תכשירים ללא תחרות - תכשירי מקור שאין להם תכשיר גנרי.

אופן הפיקוח המוצע בכל אחת מהקבוצות:

1. קבוצה א' - העברה לפיקוח לפי פרק ו' לחוק הפיקוח – בקשה להעלאת מחיר.

2. קבוצה ב' - קביעת מחיר לפי פרק ה' לחוק הפיקוח – על פי ממוצע 3 המדינות הזולות מבין 7 המדינות המצוטטות כיום.

החלת מודל הדרגתי לירידה במחיר כך שלא ירד יותר מ-10% בשנה הראשונה ולא יותר מ-20% בשנה השנייה בהשוואה למודל הקיים. החל מהשנה השלישית לא מתקיים גידור.

הרציונל מאחורי המודל: הפחתה מרבית במחירי התרופות תוך שמירה על יציבות השוק וזמינות; פישוט מודל הפיקוח הקיים; הפחתת רמת הפיקוח והרגולציה העודפת כשהפיקוח פחות רלוונטי לאור התחרות בשוק.