"לאפשר לאסירים להתפלל על פי מנהגם"

רבה הראשי של ישראל, הרב יצחק יוסף פנה לשר לביטחון פנים וביקש את התערבותו נגד ההוראה לאסור על תפילה עם מגבעת וחליפה.

חיים לב , ט' בסיון תשע"ח

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: קובי ריכטר/TPS

הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, פנה היום (רביעי) לשר לביטחון פנים גלעד ארדן, בבקשה שידאג "לאפשר לאסירים החרדים להתפלל ולנהוג על פי מנהגם".

הרב יוסף כתב לשר, אל לשכתי הגיעו פניות בעניינם של אסירים דתיים וחרדים, בבתי הסוהר ובייחוד בבית הסוהר 'מעשיהו' אשר נאלצים בעת האחרונה בעקבות הוראה חדשה, להתפלל ללא מגבעת וחליפה כפי מנהגם."

במכתבו מציין הרב את המקור ההלכתי לחבישת כובע וחליפה. "אציין, כי על פי השולחן ערוך (או"ח סי' צ"א), ישנו עניין בלבישת בגד מיוחד לתפילה כדי לקיים מצוות היכון לקראת אלוקיך ישראל, משמעות הדברים כי איסור שיוטל על אסירים הנוהגים בחבישת כובע וחליפה בתפילות, הוא בגדר פגיעה באמונתם ובחופש הפולחן שלהם על פי מנהגם. בספרי ילקוט יוסף (תפילה כרך ב' עמ' שטז' מהדורת תשס"'ד) הארכתי בפירוט הטעמים ההלכתיים לפיהם מי שרגיל בלבוש חליפה ובחבישת מגבעת אין לו לשנות ממנהגו וחייב להמשיך בכך".

הוא ביקש את התערבותו של ארדן בסוגיה. "אני פונה אליך כשר הממונה, להתערב בעניין ולהשפיע לשינוי ההוראה החדשה הפוגעת כאמור בחופש הדת של אסירים אלה - ומברך את השר 'יה"ר שזכות המצוה תגן בעדך אלף המגן, ותזכה להאריך ימים על ממלכתך, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר כבוד'".