הצעת חוק להצלת האירוויזיון בישראל

על רקע חוסר הוודאות לגבי קיומו של האירוויזיון בישראל עקב חוק פיצול התאגיד, יוזם ח"כ כבל חוק שעתיד לאפשר את קיום האירוע בארץ.

שלמה פיוטרקובסקי , י' בסיון תשע"ח

לרדת מהעץ. כבל
לרדת מהעץ. כבל
צילום: פלאש 90

בימים האחרונים פורסמו בכלי התקשורת השונים חששות לגבי קיומו של האירוויזיון בישראל עקב פיצולו של תאגיד השידור הציבורי לשני גופים נפרדים.

יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ איתן כבל, יוזם כעת הצעת חוק שתבטל את החוק הקיים ותאפשר למעשה לישראל לארח את האירוויזיון בשנה הבאה.

נציין כי החוק במתכונתו הנוכחית נמצא עדיין תלוי ועומד בעתירה לבג"צ שח"כ כבל הוא אחד מהעותרים במסגרתה.

בדברי ההסבר לחוק נכתב: "תיקון מס' 8 לחוק השידור הציבורי הישראלי, הסדיר את פיצולו של השידור הציבורי לשתי ישויות: תאגיד החדשות ותאגיד השידור הציבורי. הפיצול האמור היה מהלך שנוי במחלוקת מראשיתו ועד לימים אלה, ונעשה על רקע מאבקים פוליטיים בין ממשלת ישראל והנהלת התאגיד הנבחרת, ורצונה של הממשלה למדר את הנהלת התאגיד מעיסוק בחדשות ואקטואליה. למרבה הצער, מאז ועד היום לא נמצאה סיבה עניינית אחת לפיצול האמור ואין אלא להסיק כי מדובר בפיצול מלאכותי לשני גופים נפרדים, בעלי מבנה ארגוני זהה לחלוטין, שרק יביא לביורוקרטיה נוספת, קשיים תפקודיים ובזבוז כספי ציבור".

עוד נכתב בדבר ההסבר, "אם לא די בכל הסיבות לעיל לביטול הפיצוי, הרי שבעת האחרונה ניתנה סיבה נוספת ומכרעת – והיא זכייתה של ישראל בתחרות האירוויזיון. תקנון איגוד השידור האירופאי קובע כי תנאי לחברותו של תאגיד השידור הישראלי באיגוד, וממילא להשתתפותה של ישראל בתחרות, הוא קיומם של שידורי חדשות כחלק מפעולתו של תאגיד השידור. לפי המצב החוקי הקיים היום, וככל שבג"ץ יחליט לדחות את העתירות ולאפשר את יישומו של תיקון מס' 8, ישראל לא תוכל לארח את תחרות האירוויזיון בשנת 2019, מאחר שתאגיד השידור הישראלי לא יכלול בתוכו שידור חדשות. מדובר במצב דברים כה אבסורדי שהביא לכך ששר התקשורת פנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיפנה בדחיפות לבג"ץ כדי שיכריע נגד הפיצול! חוק שהממשלה עצמה העבירה, ושנציגיה טענו בבג"ץ כי יש לדחות את העתירות לביטולו".

נוסף לכך צוין, "קיום תחרות האירוויזיון בירושלים בשנה הבאה הינו אינטרס ראשון במעלה של מדינת ישראל ויכול להוות כלי הסברתי ותדמיתי חשוב וכן זריקת מרץ משמעותית לכלכלת ישראל. ביטולו של תיקון מס' 8 הינו הדבר הנכון עבור השידור הציבורי הישראלי ועבור תושבי מדינת ישראל, על אחת כמה וכמה כדי לאפשר לישראל לקיים את תחרות האירוויזיון בירושלים."

ח"כ איתן כבל מסר, "פיצול התאגיד היה מהלך פוליטי ציני וכעת מתברר כי הוא גם עושה נזק למדינת ישראל. לא הייתה סיבה אז ואין סיבה גם כיום לפצל את התאגיד לשניים. הצעת חוק זו רק תסייע לממשלה לרדת מהעץ עליו עלתה עם העברת החוק שמפצל את החדשות מתאגיד השידור הציבורי".