הישראלים לא מתלהבים מרכב חשמלי

סקר של משרד האנרגיה גילה כי ללא אפשרות לטעינה ביתית ובמקום העבודה – הנהגים בישראל לא ירכשו רכב חשמלי.

אורלי הררי , ט"ז בסיון תשע"ח

רכב חשמלי
רכב חשמלי
צילום: ISTOCK

סקר שערך משרד האנרגיה בנושא 'מוכנות, חסמים ומוטיבציה בקרב הציבור הישראלי בעניין המעבר לרכב חשמלי', קובע כי הציבור הישראלי מוכן לרכוש רכב חשמלי, אך זאת בהנחה שיהיו עמדות טעינה זמינות בחניית ביתו המשותפת ומקום עבודתו.

מתוצאות הסקר עולה כי9% מהנסקרים מצהירים כי ירכשו רכב חשמלי בסבירות גבוהה, זאת למרות כי כיום מצב השוק כמעט ואינו קיים.

87% מהנשאלים לא ירכשו כלי רכב חשמליים אם לא יוכלו להתקין עמדת טעינה בבית. 77.5% מהנהגים השיבו כי אחרי הבית, היו שמחים שתהיה עמדת טעינה במקום עבודתם.

נתון נוסף העולה מתוך הסקר מצא כי קיים מתאם חיובי בקרב צרכנים פוטנציאליים בין הידע על רכב חשמלי לסיכוי לרכוש רכב כזה בעתיד. לכן, רק 25% מהנסקרים שהצהירו כי ירכשו רכב חשמלי בסיכוי גבוה עד גבוה מאוד, מכירים היטב את השוק של הרכב החשמלי ויתרונותיו הרבים.

הסקר הראה כי בקרב רבים מהנשאלים, קיים ידע מוטעה לגבי רכבים חשמליים. לפיכך, הכרחית פעילות מאסיבית לפרסום והסברה ממוקדת ידע פונקציונלי וכמענה ישיר לחסמים ולמוטיבציות שזוהו כמרכזיים, וביניהם, חיסכון בדלק, תחזוקה זולה, מחיר רכישה נמוך בזכות הטבות מס ואחריות ארוכה על הסוללה.

ניתוח ממצאי הסקר מעלה כי כמות של 4,000-8,000 רכבים חשמליים על הכביש יוכלו ליצור מסה קריטית שתניע את השוק בארץ. מבחינת סוגיית הטעינה, המהווה כאמור תנאי סף ליצירת השוק, עולה כי זמן הטעינה האופטימלי מבחינת המשיבים הוא כ-30 דקות, מרחק הנסיעה המצופה מכלי הרכב הוא 350 ק"מ ללא טעינה, וכמובן פריסת העמדות כאמור.

החסם השני, כפי שעולה מהסקר שערך המשרד, הוא סוגיות כדאיות הרכישה: עלות הרכב, עלות אחזקת הרכב בכלל והטעינה בפרט, ירידת שווי הערך ותקופת האחריות שיעניקו החברות לרוכשים.

החסמים הנוספים מתבטאים בנושא המוסכים ושירותי הדרך, חוסר הידע, ופחדים כגון קרינה, טכנולוגיה לא מוכרת ונוחות כלי הרכב: נפח תא המטען, מגוון הדגמים וכיו"ב.

על מנת לקדם את שילוב כלי הרכב החשמליים בישראל, פועל המשרד לייצר את התנאים האופטימליים לפיתוח השוק, ולפיכך יקצה 25 מיליון ₪ לצורך הקמת תשתיות טעינה לרכבים חשמליים בין השנים 2019-2021, זאת כחלק מפעילותו להרחיב את השימוש בתחליפי דלקים לתחבורה כמשימה אסטרטגית.

בפועל, מדובר בהטמעה של 2000 עמדות הטענה, שיהוו את בסיס הטעינה הראשוני במרחב הציבורי (שאינו בבית הנהג), כפי שנהוג, למשל, ברחבי אירופה. העמדות יותקנו בכבישים מהירים, בשטחי רשויות מקומיות ובקניונים, חניונים ומוקדי ציבור, כאשר יושם דגש מיוחד על עמדות הטענה במקומות עבודה.

בנוסף, על מנת לשחרר את חסם הסף של טעינה בבית הנהג, במשרד האנרגיה בוחנים את הדרכים לחייב בנייני מגורים ומשרדי עבודה חדשים בהכנת תשתית חשמל לעמדות טעינה. נושא נוסף שנבדק במשרד בימים אלה הוא נושא הרגולציה מול ועדי הבתים.

הטכנולוגיה של כלי רכב חשמליים מבוססת על הנעה ישירה מסוללה נטענת, כך שברכב זה אין צורך במנוע בעירה פנימית המוזן מדלק נוזלי. היתרונות בשימוש ברכב חשמלי רבים, ביניהם הפחתה בזיהום האוויר, תחזוקה זולה, אחריות ארוכה, מחיר רכישה נמוך בזכות הטבות מס והפחתת התלות בנפט.

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בתפוצת רכבים חשמליים בעולם, מגמה שצפויה להתרחב עוד יותר בעתיד.


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il