"התדרדרות השיח מחלחלת לאולמות המשפט"

נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, ניצלה את נאומה בכנס לשכת עורכי הדין לקריאה לשיפור תרבות הדיון בבתי המשפט, מכל הצדדים.

חזקי ברוך , י"ד בסיון תשע"ח

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות
צילום: הלל מאיר/TPS

נשיאת בית המשפט העליון בכנס לשכת עורכי הדין

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, נשאה הבוקר (שני) נאום במושב המרכזי של כנס לשכת עורכי הדין באילת, במהלכו התייחסה לאירועי הכנס אשתקד שתועדו בתחקיר התכנית "עובדה".

"כפי שנוכחנו לדעת לאחרונה, בעקבות תכנית טלוויזיה מסוימת ששודרה לפני כחצי שנה, הכנס החשוב הזה עלול להוליך גם למצבים מביכים ובלתי הולמים, אם לא נקפיד להתנהל בהתאם לכללים החלים על מפגשים מסוג זה. כך למרבה הצער אכן אירע בכנס השנתי הקודם. אלא שכל משבר כך אני מאמינה הוא הזדמנות ללימוד, לתיקון ולצמיחה", ציינה חיות.

לדבריה, "אירועי הכנס הקודם חייבו אותנו לרענן ולחדד מול לשכת עורכי הדין את הכללים הרלוונטיים הנוגעים להזמנת שופטים להשתתף בכנסים מסוג זה. כמו כן הציבו אותם האירועים מראה בפנינו השופטים באשר לליקויים שנפלו בהתנהלותם של אחדים מאיתנו באותו הכנס".

"כחלק מתהליך הפקת לקחים מאותו האירוע הדגשתי בפני ציבור השופטים כי כל מי שיבחר להמשיך ולהשתתף בכנסים אלה נדרש להקפיד על הכללים שנקבעו בנדון על ידי הנהלת בתי המשפט, על ידי ועדת האתיקה ועל ידי נשיאי בית המשפט העליון, ולנהוג באופן ההולם את מעמדנו כשופטים. אני מאמינה שהשיעור הזה הופנם ומקווה שאירועים מסוג זה לא יישנו", הוסיפה חיות.

הנשיאה חיות התייחסה לפרשת השופטת רונית פוזננסקי כ"ץ, ולמערכת היחסים בין נציגי התביעה לשופטים, "בעקבות החלטת נציב התלונות על השופטים בפרשה ולצד ההליך המשמעתי המתנהל נגדה על פי קובלנה שהגישה שרת המשפטים, מיניתי צוות בדיקה פנימי בראשותו של שופט בית המשפט העליון, יוסף אלרון, והיו חברות בו גם נשיאת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, השופטת רויטל יפה-כ"ץ, ונשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז, השופטת עינת רון".

"הצוות קיים ישיבות רצופות ובתוך פרק זמן קצר, יחסית, שמע גורמים רבים הנוגעים לעניין ובהם – בין היתר – גורמי הסנגוריה הציבורית וכן הגורמים הרלוונטיים של לשכת עורכי הדין אשר ללא ספק תרמו לעבודת הצוות מניסיונם ומן ההיכרות הקרובה שיש להם עם הנושא. הדו"ח הוגש לי על ידי צוות הבדיקה ביום 15.4.2018, והוא ממצה ומעמיק. בעקבותיו אנו שוקדים בימים אלה על גיבוש הנוהל הנדרש שאותו הזכרתי ואשר יפורסם ברבים", סיפרה חיות.

בסיום הנאום ציינה הנשיאה חיות את נושא הידרדרות השיח באולמות בתי המשפט, "בתי המשפט וכל הנוטלים חלק בדיון המשפטי המתקיים בהם, אינם מתנהלים על אי בודד, ולמרבה הצער, ההתדרדרות בשיח הציבורי מחלחלת גם אל אולמות המשפט. על ההשלכות החמורות העלולות לנבוע מכך אין צורך להרחיב את הדיבור".

"בימים אלה, בעקבות יוזמה ברוכה שנקטה בעניין זה נשיאת בתי משפט השלום במחוז דרום השופטת אבירה אשקלוני, הקמתי ועדת היגוי בראשותה על מנת לחדש את הטיפול בנושא ולקדמו. בוועדת ההיגוי חברה גם עורכת הדין אפרת רוזנבלט, סגנית ראש לשכת עורכי הדין. זוהי דוגמא טובה נוספת לשיתוף פעולה בין מערכת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין בנושא שלא ניתן להפריז בחשיבותו. בימים אלה בוחן צוות ההיגוי ארגון וקיום כנס ארצי משותף בנושא 'תרבות הדיון' לקראת סוף השנה", ציינה חיות.

לדבריה, "לעורכי הדין תפקיד חיוני בהקשר זה כמי שמשמשים כ'קציני בית המשפט' ואמורים לסייע לבית המשפט בעשיית משפט, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס של כבוד לבית המשפט והכל, לצד החובה המוטלת עליהם לייצג את לקוחותיהם בנאמנות, במסירות וללא מורא. ומנגד, מחויבים גם אנו השופטים בהתנהלות מכבדת, הוגנת וראויה כלפי המתדיינים וכלפי עורכי הדין".

"בשורה מעודדת במקצת בכל הנוגע להתנהלותם של השופטים ניתן למצוא בדו"ח נציב התלונות על השופטים שפורסם בימים אלה לשנת 2017", הזכירה חיות, "ממנו עולה כי יש ירידה של 9 אחוזים לעומת שנת 2016 במספר התלונות שנמצאו מוצדקות בשל התנהגות לא ראויה של שופטים, למשל, בשל שימוש בביטויים פוגעניים, הרמת קול שלא לצורך או הפגנת זלזול וחוסר סבלנות".