הישג במאבק על שמירת השבת

הסתייגות שהגיש ח"כ סמוטריץ' תכליל את השר לשירותי דת בוועדת השרים שאמורה לדון במתן היתרים כלליים לעבודה בשבת.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ד בסיון תשע"ח

הברור מאליו אושר. סמוטריץ'
הברור מאליו אושר. סמוטריץ'
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ועדת הכספים של הכנסת אירה הבוקר (שני) במסגרת הדיון בהכנה לקריאה שניה ושלישית של הצעת חוק שתאפשר גם לעובדים לא דתיים לעבוד בשבת תיקון בהרכב ועדת השרים למתן היתרים כלליים לעבודה בשבת.

במקור כללה הוועדה את ראש הממשלה, שר העבודה ושר הדתות. על פי דברי ההסבר להצעת החוק המקורית הרכב הוועדה שיקף את הצורך לאזן בין צרכי המשק לחשיבות שמירת השבת במדינה היהודית ואת החשיבות של הצגת עמדת הרבנות הראשית לישראל באמצעות שר הדתות בפני הוועדה.

אלא שמאז שנסגר משרד הדתות וגם לאחר שהוקם המשרד לשירותי דת היתה עמדת היועץ המשפטי לממשלה שהשר לשירותי דת אינו חבר בוועדה מאחר והוא אינו שר הדתות. בשנים האחרונות פעלה הוועדה בהרכב חסר מבלי שיהיה מי שיביא בפניה את עמדת הרבנות הראשית ואת חשיבות שמירת השבת.

הפרשנות הבלתי סבירה הזו התבררה לח"כ סמוטריץ' במסגרת תכתובת שהוא ניהל בעניין מול היועץ המשפטי לממשלה סביב האישור שנתנה וועדת השרים למשחקי הכדורגל בשבת בהרכב חסר.

כאמור, במסגרת הדיון היום בוועדת הכספים תיקן ח"כ סמוטריץ' את חוק שעות עבודה ומנוחה, באמצעות הסתייגות שהגיש ואושרה בוועדת הכספים, כך ששר הדתות בשר לשירותי דת.

ח"כ סמוטריץ' מסר בתגובה: "הפרשנות שהעניקו היועצים המשפטיים לפיה השר לשירותי דת לא מחליף באופן אוטומטי את שר הדתות הוועדה היא פרשנות מופרכת שנוגדת את ההיגיון ואת כוונת המחוקק. כך או כך התיקון שהכנסנו היום במסגרת הסתייגות שעברה פה אחד בוועדה תבהיר את הברור מאליו ותוודא שעמדת ההלכה והשבת יהיו בפני הוועדה בבואה לשקול האם לתת היתר עבודה בשבת או לא".

במקביל אישרה כאמור הוועדה את הצעת החוק של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), מיקי זוהר ואחרים, לפיה כל אדם יהיה רשאי לסרב לעבוד בשבת ללא קשר להשקפתו הדתית. הסתייגויות שהוגשו מטעם משרד העבודה והרווחה ומשרד הכלכלה נדחו.

במצב כיום, חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שמי שמקיים את מצוות דתו רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה בכפוף להגשת תצהיר המעיד על קיום מצוות דתו. התיקון לחוק יאפשר גם לעובד שאינו דתי שלא לעבוד ביום המנוחה הקבוע לגביו, ללא צורך בתצהיר ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיטורים או לאי קבלה לעבודה.

להצעת החוק נוסף סעיף המאפשר לוועדת השרים להחריג מקומות עבודה בשל טעמים ייחודיים הקשורים באותו מקום עבודה, ואם לדעת ועדת השרים תחולת הסעיף עלולה לפגוע פגיעה משמעותית באותו מקום העבודה.

יוזמת ההצעה, ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), ציינה "מדובר בתיקון היסטורי המכיר בכך שהשבת שייכת לכולם – חילונים, דתיים ומסורתיים כאחד, וכי אין כל סיבה להבחין בין מי שמדקדק בקיום מצוות, ומי ששיקוליו סוציאליים, משפחתיים ואחרים. ההצעה משקפת במדויק את המהות של מדינה יהודית ודמוקרטית, שאינה מפלה בין בני אדם בגין השקפתם הדתית. החוק מאוזן ואינו כופה דבר על אף עובד או מעסיק, אלא מקנה לעובד את הבחירה ומייתרת את הצורך של אדם לשקר בנוגע למנהגיו רק כי הוא מעוניין לנוח בשבת. אני שמחה מאוד שחברי כנסת מכל סיעות הבית מאוחדים סביב הרעיון הזה, ומשוכנעת שנאשרו סופית במליאה בקרוב".

ח"כ מיקי זוהר הוסיף, "החוק נועד לאפשר חופש בחירה לכל אזרח. אין חוק דמוקרטי מזה ואין יהודי מזה. החוק נועד להגן בעיקר על העובדים החלשים שמקבלים שכר גלובלי ואינם מקבלים תוספת שבת, הם אלה שבאים לעבודה בשבת מכורח ולא מרצון. לפי החוק, מי שירצה לעבוד יעבוד ומי שלא ירצה לעבוד ביום המנוחה יוכל להישאר בבית. אין סכנה לסגירת מפעלים ומי שאומר זאת זורה חול בעיני הציבור. במקרים חריגים יש ועדה מיוחדת במשרד העבודה והרווחה לשם כך".