ירידה חדה במספר העומדים לדין בישראל

כמחצית מאלו שהועמדו לדין בשנת 2016 כבר עמדו לדין בעבר. 92.5 אחוזים מהעומדים לדין ב-2016 היו גברים, ורק 7.5 אחוז היו נשים.

ערוץ 7 , ט"ו בסיון תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

34.2 אלף אנשים הועמדו לדין בשנת 2016 במשפטים פליליים במדינת ישראל, מהם 31.4 אלף מבוגרים ו-2.8 אלף קטינים, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

76.6% מכלל העומדים לדין היו תושבי ישראל (26.2 אלף). 23.4% לא היו תושבי ישראל (8,000 – 22.3% היו תושבי הרשות הפלסטינית ו-1.1% היו תושבי חוץ, תיירים או עובדים זרים).

בשנת 2016 נמצאו הבדלים בין תושבי ישראל לבין אלה שאינם תושבי ישראל. עבירות כלפי הסדר הציבורי היו הנפוצות ביותר בקרב כלל העומדים לדין (36.7%). רוב העומדים לדין שאינם תושבי ישראל הואשמו בעבירות אלו (54.0%) בהשוואה לשליש מהעומדים לדין שהינם תושבי ישראל (32.6%).

עבירות כלפי ביטחון המדינה היו נפוצות באופן ניכר בקרב אלה שאינם תושבי ישראל מאשר בקרב תושבי ישראל (33.8% לעומת 1.8%, בהתאמה). לעומת זאת, היו כמה סוגי עבירות שהיו נפוצות פחות בקרב אלה שאינם תושבי ישראל מאשר בקרב תושבי ישראל, כמו למשל עבירות כלפי רכוש (4.5% לעומת 19.1%, בהתאמה), עבירות כלפי גופו של אדם (2.6% לעומת 20.6%, בהתאמה), עבירות כלפי מוסר – הכוללות בעיקר עבירות הקשורות לסמים ולזנות (1.0% לעומת 12.2%, בהתאמה), ובמיוחד עבירות רישוי (0.2% לעומת 7.6%, בהתאמה).

בשנת 2016, 92.5% מכלל העומדים לדין היו גברים ו-7.5% היו נשים. בקרב המבוגרים, אחוז הגברים היה 92.2% ואחוז הנשים - 7.8%. בקרב הקטינים, אחוז הגברים היה גבוה יותר (96.1%) מהאחוז בקרב המבוגרים, ואחוז הנשים היה קטן יותר (3.9%).

בקרב עומדים לדין שאינם תושבי ישראל, 98.3% היו גברים ו-1.7% היו נשים, ובקרב תושבי ישראל - 90.8% היו גברים ו-9.2% היו נשים.

ב-2016, אחוז המורשעים בקרב כלל העומדים לדין עמד על 86.2%. בקרב המבוגרים, אחוז המורשעים היה גבוה יותר (89.0%) מאשר בקרב הקטינים (54.7%). אחוז המורשעים בקרב כלל תושבי ישראל עמד על 82.3%, לעומת 99.1% בקרב אלה שאינם תושבי ישראל. אחוז ההרשעה בקרב כלל הגברים היה גבוה מאשר בקרב כלל הנשים (86.8% לעומת 78.3%, בהתאמה).

מוּעדות

מוּעדים הם אנשים שהורשעו בדין במשפטים פליליים בעבר. 50.4% מכלל העומדים לדין בשנת 2016 היו מועדים.

אחוז המועדים בקרב המבוגרים היה גבוה יותר מאשר בקרב הקטינים (52.7% לעומת 24.4%, בהתאמה). 52.0% מכלל תושבי ישראל שעמדו לדין, הורשעו בעבר, בהשוואה ל-45.4% מאלה שאינם תושבי ישראל. אחוז המועדות בקרב גברים היה גבוה יותר מאשר בקרב נשים (52.5% לעומת 25.2%, בהתאמה).

מגמות רב-שנתיות

בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית במספר העומדים לדין, על אף המגמה הלא עקיבה. בשנת 2010 מספר העומדים לדין היה כ-47.0 אלף, בשנת 2015 ירד מספרם ל-41.5 אלף, ובשנת 2016 מספרם המשיך לרדת משמעותית והגיע ל-34.2 אלף (תרשים 5).

כאשר בוחנים את המגמות הללו לפי תושבות ניתן לראות שלאורך השנים 2016-2010 מספרם של תושבי ישראל ירד באופן ניכר מ-38.4 אלף ל-26.2 אלף, בהתאמה (ירידה של 31.9%) ואילו מספרם של מי שאינם תושבי ישראל לא ירד באופן משמעותי באותם שנים (מ-8.5 אלף ל-8.0 אלף בהתאמה).

בחמשת סוגי העבירות העיקריות של תושבי ישראל (עבירות כלפי הסדר הציבורי, עבירות כלפי גופו של אדם, עבירות רכוש, עבירות מוסר ועבירות רישוי), היו ירידות משמעותיות (בשנים 2016-2010).

הירידה הניכרת ביותר (ירידה של 57.4%) הייתה בקרב תושבי ישראל שהואשמו בעבירות רישוי (מ-4.7 אלף ב-2010 ל-2.0 אלף ב-2016). ירידות נוספות שהיו מאוד משמעותיות היו בקרב מי שהואשמו בעבירות כלפי הסדר הציבורי (ירידה של 34.5% - מ-13.0 אלף ב-2010 ל-8.5 אלף ב-2016) ובקרב מי שהואשמו בעבירות כלפי מוסר (ירידה של 32.8% - מ-4.7 אלף ב-2010 ל-3.2 אלף ב-2016).

מספר תושבי ישראל שעמדו לדין באשמת עבירות רכוש ירד ב-25.7% בין השנים 2010 ל-2016 (מ-6.7 אלף ל-5.0 אלף, בהתאמה), כאשר מספרם של אלו שעמדו לדין באשמת עבירות כלפי גופו של אדם ירד באותה התקופה ב-15.9% (מ-6.4 אלף ב-2010 ל-5.4 אלף ב-2016).