אסירים יוכלו להתפלל בחליפה ומגבעת

שירות בתי הסוהר גיבש מתווה מדורג שיאפשר לאסירים הנוהגים להתפלל עם מגבעת וחליפה לנהוג בהתאם למנהגם גם בין כותלי הכלא.

חזקי ברוך , י"ז בסיון תשע"ח

פנה. הרב יצחק יוסף
פנה. הרב יצחק יוסף
צילום: קובי ריכטר/TPS

שירות בתי הסוהר נענה לפנייתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, וגיבש נוהל שיאפשר לאסירים חרדים להתפלל בלבוש התואם את מנהגיהם.

על פי המתווה, שגובש בעקבות פניית הרב הראשי, השב"ס יאפשר תפילה עם מגבעות וחליפות אישיים של האסירים עד לרכישת "ערכות" על ידי השב"ס שבהן יוכלו המתפללים להשתמש.

בשלב הראשון, בימי שישי ושבת יוכלו האסירים לנוע עם מגבעותיהם וחליפותיהם האישיות. באמצע השבוע יימצאו פרטים אלו בארון נעול בתוך בית הכנסת ויוצאו ממנו לצרכי התפילה בלבד.

בהמשך, יירכשו ערכות שיסומנו ע"י שב"ס, ויחליפו את החליפות והמגבעות האישיות של האסירים להם הותרה הכנסת ציוד זה.

המטרה הסופית של שירות בתי הסוהר היא להגיע למצב בו נעשה שימוש רק בביגוד שנקנה ונבדק ע"י השב"ס.