אפשר לתבוע את פייסבוק בישראל

בית המשפט העליון קבע כי תביעות ישראליות יתבררו בבתי המשפט המקומיים, על פי דיני מדינת קליפורניה.

ערוץ 7 , י"ז בסיון תשע"ח

פייסבוק. ניתן לתבוע בישראל
פייסבוק. ניתן לתבוע בישראל
צילום: סרג' אטטאל, פלאש 90

בית המשפט העליון קבע כי תביעות של ישראלים המוגשות נגד חברת פייסבוק יתבררו בבתי המשפט בישראל, זאת למרות שבהסכם ההצטרפות לאתר נאמר שהם יתבררו בבית המשפט בקליפורניה-ארה"ב.

בכך, התקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה התניית השיפוט היא תנאי מקפח בחוזה אחיד ולפיכך דינה להתבטל. עם זאת, בית המשפט קבע כי התביעות יתבררו לפי הדין האמריקאי, שכן לא הוכח שתניית ברירת הדין היא מקפחת.

ההחלטה ניתנה במסגרת הליך העוסק בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות פייסבוק אירלנד ופייסבוק ארה"ב, בגין מספר עילות שעניינן פגיעה בפרטיות המשתמשים באתר פייסבוק ואי רישום אצל רשם מאגרי המידע.

חברת פייסבוק הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, בה טענה כי בהסכם ההצטרפות עליו חותמים משתמשים באתר בבואם לפתוח חשבון, יש התניית שיפוט זר והתניית ברירת דין, לפיה כל סכסוך בין פייסבוק למשתמשים יידון בבית המשפט בקליפורניה על פי הדין המקומי.

בית המשפט המחוזי מרכז דחה את הבקשה לסילוק על הסף וקבע כי מדובר בהתניות מקפחות שדינן להתבטל.

פייסבוק, באמצעות עוה"ד קובי שרביט ממשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן, הגישה בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון, ובמסגרת זו הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו, באמצעות עו"ד לימור פלד מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה.

עמדת היועמ"ש, בתמצית, היתה כי כאשר חברות בין-לאומיות כמו בוקינג ו-PayPal הפונות לקהל ישראלי, מוסיפות לחוזי ההתקשרות הסטנדרטיים התניות שיפוט המרתיעות ומקשות על הצרכנים להגיש תביעות ולשמור על זכויותיהם, מדובר בהתניות מקפחות נוכח פער הכוחות המשמעותי בינן לבין הצרכנים, מה שירתיע צרכנים מלנקוט בהליכים משפטיים.

בית המשפט העליון קיבל חלקית את בקשת רשות הערעור והפריד בין התביעה נגד פייסבוק אירלנד, שבעניינה חל הסכם ההצטרפות לאתר של מי שאינו אזרח ארה"ב או קנדה, לבין התביעה נגד פייסבוק ארה"ב.

בכל הנוגע לפייסבוק ארה"ב נקבע כי תנאי השימוש אינם חלים ביחסים שבינה לבין התובע ומשכך יש לברר את בקשת האישור לגביה בישראל ועל פי דיני מדינת ישראל.

באשר לפייסבוק אירלנד קבע בית המשפט כי היא לא הצליחה לסתור את חזקת הקיפוח שקובע חוק החוזים האחידים, ביחס לספק הבוחר בלעדית את מקום השיפוט.

הנשיאה אסתר חיות ציינה, כי "למרבית המשתמשים בפייסבוק אין את האמצעים ואת הידע לנהל התדיינות משפטית בקליפורניה ומכאן שהעדפת האינטרסים של פייסבוק אירלנד בהקשר זה יוצרת מצב בלתי מאוזן. העובדה שלפייסבוק אירלנד יש לקוחות רבים בארץ (4.5 מיליון משתמשים) נושאת אף היא משקל בהקשר זה. זאת, משום שבניגוד לספק שהיקף עסקיו בישראל קטן, מותר להניח כי פעילותה העסקית של פייסבוק אירלנד בישראל לא תהפוך לבלתי משתלמת אם תיאלץ להתדיין כאן ומכל מקום היא לא הוכיחה אחרת. לפיכך האינטרס של ספקים דוגמת פייסבוק אירלנד להתדיין בחו"ל ראוי להגנה מופחתת, בשל ההיקף הנרחב של עסקיה בישראל".

השופטת חיות כתבה עוד כי בקנדה ובצרפת נפסק כי אין לאכוף התנייה זו בשל היותה מקפחת, וגם באוסטריה בתי המשפט התירו לנהל הליכים משפטיים נגד פייסבוק.

"לא ניתן להתעלם בהקשר זה מפערי הכוחות העצומים בין פייסבוק אירלנד והמשתמשים הישראלים בפייסבוק. פייסבוק אירלנד היא חברת ענק זרה הפועלת במספר רב של מדינות בעולם ועובדה זו מקשה על משתמשים ישראלים בפייסבוק לתבוע אותה. לפייסבוק אירלנד אין תמריץ של ממש להתחשב בזכויות ובאינטרסים של הצרכן הישראלי ומסיבה זו עמדת המיקוח של הצרכן הישראלי אל מול פייסבוק אירלנד היא גרועה במיוחד. מאפיינים אלו של ההתקשרות בין פייסבוק אירלנד והמשתמשים הישראלים בפייסבוק מצדיקים קיומו של פיקוח הדוק על פעילותה והחלת סטנדרט ביקורת מחמיר עליה. הדברים מקבלים משנה תוקף לנוכח העלייה הדרמטית בהיקף המסחר עם תאגידים זרים באמצעות האינטרנט בשנים האחרונות", כתבה חיות.

באשר לדין שיחול על התביעה, בכל הנוגע לפייסבוק אירלנד נקבע כי התובע הייצוגי לא הציג ראיות לכך שהכרעה בבקשת האישור על פי דיני מדינת קליפורניה תשלול ממנו את האפשרות להעלות טענות מסוימות.

"שיטת המשפט בקליפורניה היא בעלת מאפיינים דומים לשיטת המשפט בישראל ונחשבת לאחת המתקדמות בעולם בתחום התובענות הייצוגיות. התקדימים והחוקים במדינה זו הם בשפה האנגלית המובנת לרבים מתושבי ישראל והם נגישים באמצעות האינטרנט. בנסיבות אלו, ניתן להניח כי אדם המבקש לנהל תובענה ייצוגית על סך 400 מיליון דולרים, לא יירתע מתניה בחוזה אחיד הקובעת שתביעה זו תוכרע על פי דיני מדינת קליפורניה", סיכמה השופטת חיות.