התייעצות חירום בסוגיית חוק הגיור

רבנים בולטים בחוגי הציונות הדתית הגיעו לדיון חירום עם הרבנים הראשיים לקראת הגשת מסקנות ועדת הגיור לממשלה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ' בסיון תשע"ח

רבנים בכירים מחוגי הציונות הדתית, בהם רב העיר ירושלים הרב אריה שטרן, נשיא ישיבת הר המור הרב צבי ישראל טאו, רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, ראש ישיבת מרכז הרב יעקב שפירא, רבני ערים וראשי ישיבות הוזמנו לישיבת חירום עם הרבנים הראשיים לישראל.

נושא הישיבה שכונסה הבוקר (ראשון) בדחיפות הוא מסקנות ועדת הגיור בראשותו של השר לשעבר משה ניסים שתוגשנה היום בשעות הצהריים לממשלה.

במהלך הפגישה חתמו הרבנים על מכתב הקורא לראש הממשלה "לדחות על הסף" את הדו"ח ואת המלצותיו.

לטענת מתנגדי ההצעה, מסקנות הוועדה מפקיעות את הגיור בישראל מסמכותה של הרבנות הראשית לישראל ונותנות בפעם הראשונה הכרה רשמית בחקיקה לגיורים רפורמיים שבוצעו בחו"ל.

הרב הראשי לישראל הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הרב יצחק יוסף, תקף את המסקנות ואת החוק המוצע ואמר בפתח הדיון, "אני מבקש וקורא לכל הרבנים בישראל מכל החוגים, לחתום ולהצטרף למחאה הזו. צריך שהחוק הזה ייקבר ולא ייזכר שמו בישראל".

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הרב דוד לאו הוסיף כי "מתווה הגיור המדובר הינו פגיעה בכרם ישראל ובעם ישראל. זה אשליה של אנשים שכביכול אם יקבלו תעודה זה מה שיהפוך אותם לגרים".

על רקע המלצות ועדת ניסים שאמורות להיות מוגשות היום לראש הממשלה, על פיהם יוקם מערך גיור חדש, שלא יהיה תחת סמכות ואחריות הרבנות הראשית, התכנסו בכינוס חירום הבוקר עשרות מרבני ישראל לקריאת הרבנים הראשיים, להבעת עמדתם - עמדת התורה, נגד כל רפורמה במערך הגיור ונגד הוצאתו מסמכות ואחריות הרבנות הראשית.

בפתח הפגישה אמר הרב יוסף אשר יזם את הכינוס כי "הכרה בגרים רפורמים וקונסרבטיבים זה פרצה חמורה מאוד. כל סעיפי החוק, כולם אחד אחד בעייתיים מאוד".

בנוסף תקף בחריפות גם את הרכבה של הועדה שאמורה למנות את דייני הגיור לפי הרפורמה החדשה ואמר "רק זה שמעורבים בוועדה למינוי דייני הגיור נציגים רפורמים, זה כשלעצמו לא שייך בכלל ומצריך לדחות את כל המסמך הזה על הסף".

לאחר מכן אמר הרב לאו "מתווה הגיור המדובר הינו פגיעה בכרם ישראל ובעם ישראל. זה אשליה של אנשים שכביכול אם יקבלו תעודה זה מה שיהפוך אותם לגרים. זה פתח להתבוללות ולהביא את חורבן היהדות שמתקיים בעולם לארץ הקודש, הרבנות הראשית עושה מאמץ לאורך כל השנים שעניין הגיור יהיה אך ורק על פי ההלכה וללא שיקולים זרים. זה עניין של עם ישראל כולו שלא יכול להסכים אפילו לרגע אחד למציאות כזו".

בהמשך הדברים אמר הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור "כל החוק הזה אומר שהנושא של הגיור זה נושא ציבורי ולא דתי וצריך לא לאפשר לרבנים להתערב, וזה נוגע לכבודה של הרבנות ולכבודה של תורה, בכל הנושאים זה כך, גם בכשרות, גם בגיורים".

בהמשך דיבר גם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, על הניסיון לקבוע ברפורמה החדשה שהגיור יהיה על פי דין תורה "אבל מי יקבע מה זה דין תורה? בג"ץ?".

בכינוס הוקרא גם מכתבם של הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב אביגדור נבנצל שנשלח הבוקר, בו הם קוראים לרבנים לחזור בהם מחתימתם על מתווה הגיור "לכן בקשתי מכם להכריז מיד שדבר זה לא יעלה על הדעת שאלו שעוקרי שמירת המצוות מיהודים הם יביעו דעתם, ואני בטוח שאם הרבנים יקראו את ההחלטות שלהם יצטערו עד בלי סוף ולכן עדיף שעה אחת קודם לבטל החלטות כאלה".

כינוס הרבנים הבוקר
באדיבות המצלם


לקראת סיום הכינוס, בו השתתפו בין השאר הרב הרב שמואל אליהו, הרב צבי ישראל טאו, הרב מרדכי שטרנברג, הרב יוסף זייני, הרב דויד שרים, הרב צבי קוסטינר, הרב מרדכי נגארי, הרב חיים גנץ, הרב ישעיהו דורון, הרב דוד חי הכהן, הרב יעקב שפירא, הרב אליעזר איגרא, הרב יהושע כץ, הרב משה בן עבו, הרב יהושע ון דייק, הרב אריה שטרן, הרב גבריאל דוידביץ הרב הראשי של יהודי ארגנטינה, הרב גבי קדוש, הרב שמעון כהן, הרב אלחנן בן נון, הרב ציון טוויל, הרב יוסף צבי רימון ועוד, קראו הרבנים הראשיים לרבנים להצטרף אליהם לחתימה על גילוי הדעת של רבני ישראל, הקורא להשאיר את הסמכות לגיור בידי הרבנות הראשית.

הרב לאו הוסיף "כל מי שיקרה לו מסורת ישראל מוזמן לחתום בבקשה, הגיור הוא נושא הלכתי ואין לנו שום זכות לשנות דבר זה אלא על פי ההלכה המסורה. עמך עמי בתנאי שזה אלוקיך אלוקי".

הרב יוסף קרא בכינוס "אני מבקש מכל רבני ישראל, מכל החוגים, צריכים לעמוד על המשמר, יש פה הכרה בגיורים לא על פי ההלכה, יש פה הכרה בגיורים רפורמים, יש פה פרצה חמורה מאוד. אני מבקש מכל הרבנים לחתום ולהצטרף למחאה ושהחוק הזה ייקבר, החוק הזה לא ראוי שיעלה"

בגילוי דעת, עליו חתמו הרבנים, קוראים הרבנים "אנו, רבני ישראל, רואים בדאגה את הסכנה לאחדותו של העם היהודי כתוצאה מההצעות לרפורמה בגיור הכוללות בתוכן הפקעת הגיור מהרבנות הראשית והכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. אנו, כרבני ישראל דורשים להכיר רק בגיור שנעשה על פי הוראות הרבנות הראשית לישראל, אשר יסד הגראי"ה קוק זצ"ל כדי לשמור על אחדות העם וקיום תורת ה' כהלכה במדינה, ובסמכותה.

אנו קוראים לראש הממשלה לדחות על הסף את דו"ח וועדת ניסים ולקדם באופן מיידי תיקוני חקיקה שיעצרו את ניסיונות הבג"ץ להכרה בגיורים פרטיים ובגיורים רפורמיים. אנו מבקשים מכל חברי הכנסת ומכל השרים לעשות כל שביכולתם על מנת לעצור את הרפורמה בגיור שעלולה לגרום להתבוללות, להתפוררות ולפילוג בתוך העם היהודי, בדומה למה שמתרחש, לדאבון לב, בקהילות רפורמיות וקונסרבטיביות רבות בחו"ל".