התפללת מאוחר? שלם 'קנס חניה'

בימים האחרונים נשאל הרב מוצפי מה דינו של אדם שהתפלל לאחר 'זמן תפילה' ולפני חצות היום והשיב כי יש לקנוס עצמו על סך 250 שקלים

מיכל לוי , כ' בסיון תשע"ח

תפילה בבית כנסת
תפילה בבית כנסת
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

הרב בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדיים, נשאל בימים האחרונים באתר האינטרנט שהוא מפעיל לטובת השואלים, מה דינו של אדם שהתפלל לאחר 'זמן תפילה' ולפני חצות היום.

"מותר להתפלל עמידה של שחרית אחרי זמן תפילה ולפני חצות? והאם יש הבדל בין גבר לאישה?", נשאל הרב.

בתשובתו הבהיר הרב מוצפי כי "גבר נכנס למחלוקת חמורה, ועליו לקנוס את עצמו לפחות כמו חניה במקום אסור סך 250 ש"ח". אשר לאשה, אמר כי "אשה רשאית בדיעבד עד חצות".

שאלה נוספת עסקה במפיונים עליהם נכתב "שבת שלום". הרב נשאל האם מותר להשליכן לפח או צריך גניזה.

בתשובתו פסק הרב כי יש "לעטוף ולהשליך לפח". זאת, מאחר והתיבה "שבת" היא קודש, וכנזכר בזוהר הקדוש נשא קמ"ד, ב.

"והתיבה 'שלום' היא שמו של השם יתברך. כנזכר בתלמוד מסכת שבת דף י עמוד ב. "רב המנונא משמיה דעולא, דאמר: אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר [שופטים ו, כ"ד] ויקרא לו השם שלום".