תכנית בנט
מודל חדש לבחינות הבגרות: עם ספר פתוח

בשלב הראשון - כל תלמידי החטיבה העליונה ייבחנו בבגרות בהיסטוריה עם ספר פתוח. צוות מקצועי בוחן את ההרחבה למקצועות נוספים.

עדו בן פורת , כ"א בסיון תשע"ח

נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: רויטרס

שר החינוך נפתלי בנט (הבית היהודי) הודיע הבוקר (ב') כי משרד החינוך יחל להעביר בתהליך הדרגתי את בחינות הבגרות החיצוניות להיבחנות עם ספר פתוח, כך שחלק מן הבחינה יכלול מתכונת היבחנות חדשה שתבסס על ספר פתוח כשהחלק האחר יישאר במתכונת סגורה.

מהלך זה מהווה חלק מהמדיניות שמוביל המשרד במהלך השנים האחרונות - קידום למידה רלוונטית, חדשנית, מסקרנת, מעמיקה ומשמעותית.

לאור ההחלטה הוקם צוות מקצועי במזכירות הפדגוגית אשר שוקד על תכנית עבודה בנושא תוך התאמתה לתחומי הדעת השונים. בשלב הראשון יחל המשרד להחיל את המדיניות החדשה במקצוע ההיסטוריה בבתי הספר הממלכתיים בחטיבה העליונה, כך שהתלמידים ייבחנו בבגרות החיצונית עם ספר פתוח.

כיום, כ-50 בתי ספר נבחנים בהיסטוריה עם ספר פתוח במסגרת פיילוט. התכנית זוכה להצלחה ולכן נמצא שיש מקום להרחיבה לכלל תלמדי החטיבה העליונה. ההחלה תעשה באופן הדרגתי, כך שהשנה הבאה (תשע"ט) תוקדש להשתלמויות והכשרת מורי ההיסטוריה, בשנת הלימודים תש"פ (2020) המורים יחלו ללמד בבתי הספר במתכונת החדשה ובשנת תשפ"א (2021) יעברו כלל התלמידים להיבחנות עם ספר פתוח.

היבחנות עם ספר פתוח מבטיחה שכלל תלמידי ישראל ירכשו את המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם שאלות מסדר חשיבה גבוה, שאלות שעוסקות בהבעת עמדה מנומקת ומוסדרת, בשאלות העוסקות בדילמות מוסריות.

כמו כן, תבטיח ההיבחנות החדשה שימוש במידע שנלמד לצורך דיון בשאלות הערכיות, הקניית מיומנות שאילת שאלות, ניתוח קטעי מקור, אבחנה בין עובדות לדעות.

כדי להבטיח שההיבחנות תיתן מענה ראוי ומיטבי לכלל אוכלוסיית התלמידים, החל הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בעבודת מטה מקיפה שכוללת הקמתן של חמש ועדות; הוועדה לבניית בחינת הבגרות החדשה, הוועדה להתאמת המבחן לאוכלוסיות מיוחדות, ועדה לבניית יחידות הוראה לקראת הבחנות עם ספר פתוח שתוצענה למורים, ועדה לבניית יחידות הוראה לנושאים שיועברו להוראה לשם הערכה חלופית והוועדה להטמעת התכנית גם בחטיבות הביניים.

ועדה זו תגבש תכנית שתיצור רצף בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה כדי להקנות לתלמידים את המיומנויות הנדרשות להבחנות עם חומר פתוח.

שר החינוך בנט אמר כי "במאה ה-21 האדם נדרש ליצירתיות ולעומק כתנאי חיוני להצלחה. אנו זקוקים לנוער חוקר ומעמיק ולא רק משנן. הלימוד יהיה הרבה יותר מאתגר, אך זהו שינוי הכרחי. לכן, אנחנו יוצאים היום לדרך עם אחד ממהלכי הדגל של השנים הקרובות במערכת החינוך - המעבר משינון להעמקה.

''בשלב הראשון, נצא לדרך עם בחינת הבגרות בהיסטוריה ובמקביל נבחן את ההתאמה לכל שאר מקצועות הלימוד. אני רוצה שתלמידי ישראל יסיימו את הלימודים כשהם מצוידים בכלים וידע ולא רק בציונים. חומר פתוח במבחן יגדיל לאין-ערוך את אתגר הלמידה וישדרג את איכות התלמיד. דברים זזים בחינוך", הכריז השר.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, אמר כי "מערכת החינוך צועדת קדימה, ללמידה שמעודדת חשיבה מסדר גבוה; למידה שמעוררת סקרנות ומפתחת בקרב התלמידים יכולת לנתח טקסטים ולעסוק בדילמות מוסריות.

''בעידן שבו המידע כולו זמין בלחיצת כפתור, אנו רוצים לפתח בקרב התלמידים את היכולת להעמיק חשיבה, לבסס נימוקים ולנסח באופן סדור את עמדתם. נעשה זאת באופן מדורג, באמצעות צוותים מקצועיים שילוו את המהלך ויטמיעו אותו בכל רחבי הארץ", הוסיף אבואב.