אושר: "הפיצויים הכלואים" ישוחררו

על פי ההצעה עובד יוכל למשוך את הפיצויים שהופרשו לו לאחר ארבעה חודשים מהפרישה, אלא אם כן הוכיח המעסיק כי העובד לא זכאי לכספים.

ערוץ 7 , כ"א בסיון תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: istock

ועדת כספים אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) שהוביל שר האוצר בשיתוף רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בהתאם לנתונים שבידי רשות שוק ההון, בקופות הגמל הצטברו מאות אלפי חשבונות בהם הזכאות לכספי פיצויים אינה ידועה. בעיה זו נוצרה במהלך השנים כאשר מעסיקים לא דרשו את כספי הפיצויים ולא הודיעו לחברות המנהלות של קופות הגמל על זכאות העובד לכספי הפיצויים.

כתוצאה מכך, נדרשים העובדים בבואם לבצע משיכה של כספי הפיצויים להשיג ממעסיקיהם הקודמים אישור על זכאותם לכספים. לעיתים השגת אישור כזה היא מורכבת, שכן יחסי העבודה הסתיימו לפני תקופה ארוכה ולא תמיד ניתן לאתר את המעסיק או לקבל ממנו תשובות. הדבר הוביל לכך שעובדים רבים לא יכולים לממש את זכאותם לכספי פיצויים, והכספים נותרים בקופת הגמל.

בהתאם להצעת החוק שהוביל שר האוצר בשיתוף רשות שוק ההון וארגוני העובדים והמעסיקים, עובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד תחילת החוק או סיום העבודה ובלבד שהמעסיק לא הוכיח לקופת הגמל בתוך אותה תקופה כי העובד אינו זכאי לכספים. הצעת החוק צפויה להגדיל את הוודאות של העובד לכספי הפיצויים בחיסכון הפנסיוני, ולאפשר ליותר מחצי מיליון חוסכים לממש את כספי הפיצויים השייכים להם.

שר האוצר, משה כחלון מסר: "היום ביצענו מהלך נוסף שיאפשר ליותר מחצי מיליון חוסכים לממש את זכותם לכספי פיצויים בסך 7.5 מיליארד ש"ח. אחרי שנים של בירוקרטיה מסורבלת ומיותרת שפגעה בעובדים וביכולת שלהם לממש כסף ששייך להם, הצעת החוק שאושרה היום בוועדת כספים צפויה להקל משמעותית על ציבור העובדים".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר מסרה: "אני מברכת על אישור הצעת החוק שתאפשר לחוסכים למצות את זכויותיהם לכספי פיצויים מול הגופים המוסדיים והמעסיקים. הצעת החוק היא צעד נוסף של הרשות לצמצום תופעת הכספים האבודים במטרה לאפשר לחוסכים לממש את זכותם לכספי החיסכון הפנסיוני שלהם. ההצעה צפויה לשחרר כ- 7.5 מיליארד ש"ח שהיו כלואים בקופות הגמל ולהעביר אותם לידי ציבור החוסכים".