הפסיקה שתשליך על מנהג 'הכפרות'

כדי לבלום שחיטה פיראטית בחודש הרמאדן אסר בית המשפט העליון באיחוד האירופי על שחיטה באיטליזים ארעיים.

חיים לב , כ"ב בסיון תשע"ח

כפרות
כפרות
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

במסגרת הנסיונות להגביל את חופש הפעולה של המהגרים המוסלמים ברחבי אירופה, בית המשפט העליון באיחוד האירופי דן בסוגיית השחיטה וקבע כי כל שחיטה, בין של עופות ובין של בהמות, חייבת להתבצע בבתי שחיטה רשמיים ולא במקומות מאולתרים.

הרקע לדיון היה מנהגם של המוסלמים לשחוט בחודש הרמדאן באיטליזים ארעיים. בית המשפט קבע כי בידי הרשויות נתונה הסמכות לאסור את פעילות בתי השחיטה המאולתרים.

גורמים באירופה הביעו חשש כי פסיקה זו, במידה ותעוגן בחוק, עלולה להשליך גם על יהודי אירופה הנוהגים לקיים בערב יום הכיפורים את מנהג 'הכפרות' ושחיטת התרנגולים לאחר מכן.

"לא תהיה אפשרות לשחוט אותם אלא בבתי מטבחיים מסודרים ומאושרים, בניגוד למה שהיה נהוג היה עד כה", אמרו הגורמים.