תחרות הקליעה תמשיך להדיר דתיים?

המדינה השיבה לבג"ץ שהוגש נגד קיום אליפות ישראל בקליעה כי לדעתה יש להזיז את התחרות ליום שישי, אולם איגוד הקליעה מתנגד לכך.

ערוץ 7 , כ"ג בסיון תשע"ח

פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן
צילום: ערוץ 7

המדינה הגישה את תגובתה לבג"ץ בעתירה שהגישו ספורטאים דתיים והקליניקות המשפטיות במכללת שערי מדע ומשפט, נגד קיום אליפות ישראל בקליעה בשבת הקרובה.

בתשובה מוסבר כי לדעת המדינה יש להעביר את תחרות הקליעה ליום שישי. "לא ניתן לפסול את האפשרות כי המשיבה 3 (איגוד הקלעים) לא נקטה מאמצים סבירים דיים על מנת לאפשר לספורטאים שומרי שבת להשתתף בתחרות".

עם זאת המדינה מודיעה גם כי ביקשה ממארגני התחרות להעבירה משבת הקרובה ליום שישי אולם איגוד הקליעה מתנגד לכך.

נזכיר כי העתירה הוגשה על ידי נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, פרופ' אביעד הכהן, בשם מתחרים דתיים שהגיעו למקצה הגמר והם מעוניינים לממש את זכותם ולהשתתף בתחרות על התואר הנכסף אלוף ישראל בקליעה.

בעתירה כתב פרופסור הכהן כי חובה על מארגני התחרות הזוכים למימון ציבורי לקיים את התחרות באופן שווויוני שיאפשר למתחרים הדתיים גד סגל ושי ברט להתחרות בתחרות.

יתר על כן, העתירה מציינת כי השלבים המוקדמים של התחרות התקיימו בימות החול ואין מניעה שגם אליפות הקליעה תתקיים ביום חול ולא בשבת.

הכהן מציין בעתירתו כי איגודי ספורט אחרים שינו מועדי תחרויות והעתיקו אותם מימי שבת לימות החול על מנת לאפשר למתחרים דתיים להשתתף בתחרויות.