ההסתדרות תכשיל את רפורמת הכשרות?

ההסתדרות מזהירה את המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית "להימנע מהצהרות ומצעדים חד-צדדיים אשר יביאו להידרדרות שאין ממנה חזרה".

ערוץ 7 , כ"ד בסיון תשע"ח

תפעל נגד. בניין ההסתדרות בתל אביב
תפעל נגד. בניין ההסתדרות בתל אביב
צילום: Tomer Neuberg/Flash90

ההסתדרות פנתה היום (חמישי) במכתב התראה חריף למנכ"ל המשרד לשירותי דת, עו"ד עודד פלוס, ולמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, הרב משה דגן, בעקבות קידום המהלכים לרפורמה במערך הכשרות.

במכתב הזהירה ההסתדרות כי במידה והמדינה תעמוד על כוונתה להפעיל את מערך ההשגחה על הכשרות בארץ באמצעות התקשרות עם חברות כוח אדם, והעסקתם של משגיחי הכשרות כעובדי קבלן, תפעיל ההסתדרות את כל הכלים העומדים לרשותה, על מנת להגן על משגיחי הכשרות.

במכתב שעליו חתומים סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, רפי מסט, ויו"ר החטיבה הדתית בארגון רפי מלאכי, מותחים השניים ביקורת קשה על כוונת המדינה לנקוט, במה שמכונה, כ"מהלך כוחני וחד-צדדי, המייצר דור חדש של עובדי קבלן".

מסט ומלאכי מפצירים במשרד לשירותי דת וברבנות הראשית, לחזור מכוונתם להפעיל את מערך ההשגחה על הכשרות באמצעות עובדי קבלן, ולהגיע בהידברות לפתרון חלופי מוסכם.

בפניית ההסתדרות מובהר כי בדיונים שהתקיימו בחודשים האחרונים בין נציגי ההסתדרות לבין נציגי המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית, ההסתדרות הביעה את תמיכתה בצורך להסדיר את מערך הכשרות, אולם הדגישה, בכל הזדמנות, כי "הפרדת יחסי משגיח-מושגח, בהתאם לפניית בג"ץ בעניין, חייבת להיעשות ללא פגיעה בעובדים, ובוודאי שללא הפיכתם לעובדי קבלן".

"במהלך דיונים אלה", נכתב בפנייה, "ההסתדרות הסבירה בהרחבה על הפגיעה הצפויה במשגיחים עקב העברתם להעסקה באמצעות חברות קבלן ואף העלתה מספר חלופות להפעלת מערך ההשגחה על הכשרות ללא הצורך להפוך את משגיחי הכשרות לעובדי קבלן". ההסתדרות קוראת לבצע בחינה ממצה, רצינית ומקצועית של חלופות אלו ואחרות.

בסיומו של המכתב, נציגי ההסתדרות קראו למנכ"ל המשרד לשירותי דת ולמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, להימנע מהצהרות ומצעדים חד-צדדיים, אשר יביאו לדבריהם "הידרדרות שאין ממנה חזרה ושאף צד אינו חפץ בה".

יו"ר ועד הפעולה הארצי של משגיחי הכשרות, יניב שפירא, התייחס לפני זמן קצר לנושא והוסיף, "העסקת משגיחי כשרות כעובדי קבלן היא תופעה שכבר קיימת בכמה ערים, ואנו רואים בשטח כי מדובר לא רק בדפוס העסקה פוגעני אלא גם בפגיעה ברמת הכשרות. כבר הוכח כי מדובר במודל כושל - עניין שידוע ומוכר למשרד לשירותי דת והרבנות הראשית, ולכן המלצתם לתמוך במודל שכזה תמוהה, במיוחד לנוכח העובדה שהוצגו בפניהם חלופות טובות והוגנות יותר. אנו מודים להסתדרות על הגיבוי ומאוחדים במאבקנו למען זכויות כלל המשגיחים בישראל".

תגובת הרבנות הראשית:

''בהתאם להמלצת הצוות לבחינת מערך הכשרות בישראל אשר המליץ על הפרדת הזיקה בין המשגיח לבין בית העסק ובהתאם לפסיקת בית המשפט בבג"ץ הגינות שלטונית אשר קבע לוח זמנים להקמת מערך שבמסגרתו יועסקו משגיחי הכשרות באופן שתנותק הזיקה שבין משגיחי הכשרות ובתי האוכל המושגחים, התקיימו ישיבות רבות עם הגורמים הרלבנטיים בהשתתפות המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית ומשרד האוצר, במטרה לדון באופן יישום ההמלצות הוועדה ופסק הדין והקמת מסגרת המתאימה להעסקתם של משגיחי הכשרות שלא באמצעות העסקה ישירה על ידי בית העסק.

''במסגרת ישיבות אלו הוזמנו והשתתפו נציגי המשגיחים והוועדים. במסגרת הדיונים נבחנו מס' חלופות לבחינת צורת ההעסקה ואופן הסדרת ניגוד עניינים והפרדת הזיקה בין המשגיח לבין בית העסק. הרבנות הראשית המשרד לשירותי דת עמדו על כך שתנאי השכר של משגיחי הכשרות יהיו ראויים ויקבעו מראש כל זאת תוך שמירה על איכות הכשרות.

''יודגש כי בהתאם למצב הקיים היום במערך הכשרות, המשגיחים אינם עובדי ציבור ו/או מועסקים בצורה מוסדרת אלא מועסקים באופן ישיר על ידי בית העסק כך שבמקרים רבים זכויותיהם המינימליות ביותר אינם מבוטחות ובמקרים רבים ניתן למצוא משגיחים לאחר עשרות שנים של עבודה ללא זכויות פנסיוניות בסיסיות. בנוסף, במקרים בהם בית עסק נסגר המשגיח מוצא את עצמו ללא מקום עבודה ובמקרים רבים גם ללא כתובת לדרישה לפיצויי פיטורין וזכויות. במסגרת המערך שיוקם הרבנות תעמוד על כך שיובטחו תנאי העסקתם ושכרם של המשגיחים באופן המיטבי ביותר.

''אופן שינוי העסקת משגיחי הכשרות והפרדת צורת ההעסקה מהווה חלק מהסדרה כוללת של מערך הכשרות הממלכתית של מדינת ישראל. במסגרת הסדרת מערך הכשרות נמצאת הרבנות הראשית בימים אלו בשלבים האחרונים של יישום מתווה הכשרות הכולל בין היתר קביעת כללים אחידים למתן הכשר ובחינת נהלי הכשרות של הרבנות הראשית וכן קביעת כלים לאכיפת נהלי כשרות, כללים למניעת ניגוד עניינים במערך הכשרות, קביעת מתכונת אחידה ושוויונית לקביעת היקף שעות השגחה בבתי עסק ועוד, כל זאת בכדי להבטיח הוזלה של עלויות הכשרות ושיפור מערך הכשרות הממלכתית''.