מהי עתירה מנהלית, והיכן מגישים אותה?

עתירה מנהלית היא מכשיר משפטי, בדומה לתובענה "רגילה", יכול העותר להשמיע באמצעותו את טענותיו המשפטיות במטרה לקבל סעד.

תוכן שיווקי , א' בתמוז תשע"ח

בית משפט. אילוסטרציה
בית משפט. אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

עתירה מנהלית היא מכשיר משפטי, אשר בדומה לתובענה "רגילה", יכול העותר (האזרח) להשמיע באמצעותה את טענותיו המשפטיות (העתירה) בפני בית המשפט המוסמך, במטרה לקבל סעד.

אולם, העתירה המנהלית שונה, בהיבטים רבים, מתובענה "רגילה". שוני זה לידי ביטוי הן במהות הטענות שניתן להביא באמצעות עתירה מנהלית, הן בסדרי הדין המיוחדים שלפיהם היא מתנהלת, והן ביחס לבית המשפט שאליו מגישים את העתירה המנהלית. באופן כללי, ניתן לומר, כי העתירה המנהלית הינה כלי עוצמתי שבאמצעותו יכול האזרח להביא את טענותיו וטרוניותיו כנגד רשות ציבורית שלדעתו גרמה לו עוול, בפני בית משפט שהוסמך לכך במיוחד – בית המשפט לעניינים מנהליים. במאמר זה, אנו נסביר בקצרה את מושג העתירה המנהלית, ונפרט מתי והיכן מגישים לה.

העתירה המנהלית – "בג"ץ קטן"

נהוג לכנות את העתירה המנהלית "בג"ץ קטן". זאת מדוע ? אחת מתכליותיו של חוק בתי משפט לעניינים מנהליים שמכוחו מוגשות עתירות מנהליות, הייתה להעביר לסמכות בתי המשפט לעניינים מנהליים חלק ניכר מן העתירות שהיו מוגשות לבג"ץ עד למועד חקיקת החוק, בשנת 2000. עומס העבודה שהוטל על בג"ץ קודם להקמת בתי המשפט לעניינים מנהליים היה גבוה מאוד, וחייב שינוי במערכת סמכויות בתי המשפט, באופן שיקטין את העומס מעליו. הפתרון שהוחלט עליו היה הקמת בתי המשפט לעניינים מנהליים. הרעיון היה נעוץ בכך, שלבתי משפט אלה תוגשנה עתירות בעניינים מנהליים – עתירות שקודם להקמתם של בתי משפט אלה היו מוגשות לבג"ץ.

ערעורים על החלטות ופסקי דין של בתי משפט לעניינים מנהליים מוגשים לבית המשפט העליון. כמו כן, במקרים מסוימים מוסמך בית המשפט לעניינים מנהליים להעביר עתירות המוגשות אליו, לבירור בפני בג"ץ המאויש בשופטים בכירים יותר. אולם, גם כיום, בעניינים מסוימים, שאינם בסמכות בית המשפט לעניינים מנהליים, מתבררות עתירות בנושאים מנהליים בבג"ץ כערכאה ראשונה.

באילו נושאים ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים?

כנרמז לעיל, לא בכל נושא ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים, שכן לא כל תחומי המשפט המנהלי מצויים בסמכותו של בית משפט זה. הנושאים שבהם כן ניתן להגיש עתירה מנהלית הינם רבים מאוד, והם מנויים בשלוש התוספות של חוק בתי משפט לעניינים מנהליים. להלן מספר דוגמאות לנושאים שבסמכות בית המשפט לעניינים מנהליים: דיני מכרזים (עתירה מנהלית ותובענה מנהלית), דיני תכנון ובנייה, החלטות של רשות בנושא סמים מסוכנים, החלטות בנושא סיום שירות קבע בשל הרשעה בבית דין צבאי, ועוד נושאים רבים.

סדרי דין מיוחדים

עתירות מנהליות מתבררות לפי סדרי דין מיוחדים, הדומים במהותם לסדרי הדין הנהוגים בבג"ץ. לפיכך, הליכי בירורה של עתירה מנהלית הם בדרך כלל קצרים ונמשכים לא יותר מאשר מספר חודשים. עם זאת מדובר בהליכים מורכבים הדורשים ידע משפטי וניסיון פרקטי משפטי.

סיכום והמלצות

באמצעות העתירה המנהלית, הנקראת גם "בג"ץ קטן", יכול האזרח הפשוט לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים כדי לתקן עוולות שנגרמו לו על ידי רשות ציבורית. עם זאת, ניהול עתירה מנהלית אינו דבר פשוט ודורש היכרות טובה עם סדרי הדין המיוחדים שלפיהם היא מתנהלת. הגשה ובירור של עתירה מנהלית דורשים ייצוג על ידי עורכי דין המתמחים בתחום זה. ההליך לא נועד ליישום על ידי מי שאין לו השכלה משפטית ופרקטיקה משפטית מתאימים.

אין להסתמך על המאמר כייעוץ משפטי. לצורך טיפול בעניין משפטי קונקרטי יש לפנות לעורך דין.

*המאמר נכתב בשיתוף פעולה עם משרדו של ד"ר עו"ד אורן שבת, מומחה בדיני מכרזים.