עמותות חסד ייפטרו מתשלומי ארנונה?

הצעת החוק שאושרה אתמול בקריאה טרומית מבקשת לפטור מארנונה מוסדות הפועלים על בסיס התנדבותי

חיים לב , א' בתמוז תשע"ח

ארנונה
ארנונה
צילום: אייסטוק

מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה לפיה תינתן סמכות לרשות המקומית לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור. את הצעת החוק הגיש ח"כ מיכאל מלכיאלי.

מוצע לקבוע שרשות מקומית תהיה מוסמכת לפטור מוסד המתנדב לשירות הציבור מתשלום דמי ארנונה במקום שר הפנים.

בדברי ההסבר נכתב, בין היתר, כי בנושא חשוב וראוי זה "מוטב לתת למוסד המתנדב לשירות הציבור להשקיע את מיטב זמנו במהות ולאפשר לרשות שבלאו הכי בוחנת את הבקשות המובאות בפניה, ממליצה על מתן הפטור, המלצה שבפועל מהווה שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה בידי הממונה על המחוז, לעשות זאת בעצמה ללא הליך נוסף ומיותר של המוסד המתנדב, הרשות ומוסדות המדינה הנוספים".

ח"כ מלכיאלי אמר, "לצערנו המדינה לא הצליחה להגיע לכל המקומות שהמגזר השלישי מגיע ולעמותות יש חלק חשוב בזה. על מי שהתעסק עם עמותות יודע שההליך מהגשת בקשה ועד קבלת פטור, יכול לקחת שנתיים וככה עמותות קורסות".

60 תמכו 3 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.