"ישראל חותרת להשתלט על אל-אקצה"

ארגונים אסלאמיים: רק למוסלמים זכות על מסגד אל-אקצה, שכן זכות זו הוענקה להם ע"י אללה.

דלית הלוי , ו' בתמוז תשע"ח

מסגד אל אקצא. ארכיון
מסגד אל אקצא. ארכיון
צילום: Nati Shohat/FLASH90

מספר ארגונים אסלאמיים בירושלים טוענים, כי "משטרת הכיבוש" מנסה לכפות את ההגמוניה שלה על מנהלת ענייני מסגד אל-אקצה באופן הדרגתי.

בהודעה משותפת למועצת ההקדשים, המועצה האסלאמית העליונה ומנהלת ההקדשים האסלאמיים נאמר, כי לאחר תום חודש רמדאן "שלטונות הכיבוש" חותרים להשתלט על הצד המזרחי של רחבת מסגד אל-אקצה, ובכלל זה אזור שער הרחמים.

הארגונים האסלאמיים ציינו כי הרשויות הישראליות מנסות למנוע משומרי מסגד אל-אקצה השייכים למחלקת ההקדשים האסלאמיים מלבצע את תפקידם באזור זה, אשר לטענתם הינו חלק בלתי נפרד ממסגד אל-אקצה.

בהודעה הודגש כי רק למוסלמים זכות על מסגד אל-אקצה, שכן זכות זו הוענקה להם ע"י אללה, וכי לא יהיה ויתור כלשהו ולו על גרגר אדמה משטח המסגד.