ההצעה שתפגע במורי הדרך

במהלך דיון בועדת הכלכלה בהצעת חוק התיירות, דרש ח"כ אשר לפטור מחובת מורה דרך מטיילים יהודים המסיירים במקומות הקדושים

חיים לב , ז' בתמוז תשע"ח

קבר שמואל הנביא
קבר שמואל הנביא
Photo by Yaakov Lederman/Flash90

במהלך דיון בוועדת הכלכלה בהצעת חוק התיירות התברר כי על פי החוק המוצע, כל קבוצה של תיירים אזרחי חו"ל שיחפצו לסייר ברחבי הארץ יחויבו להשתמש במורה דרך שקיבל הסמכה והכשרה של משרד התיירות.

על פי הנוסח שהוגש לוועדה על ידי משרד התיירות מי שהוחרגו מהחוק ויקבלו הרשאה לקיים סיורים ללא צורך בליווי של מדריך מוסמך, "הם תיירים נוצרים (צליינים) המגיעים לסייר בארץ בגלל אמונתם", במטרה לעודד תיירות מחו"ל.

עוד הוחרגו גם תיירים הדוברים בשפה זרה ייחודית שאין באפשרות משרד התיירות להמציא עבורם מדריך הדובר את שפתם.

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) ביקש לשנות את הסעיף וטען כי באותה מידה שהצליינים פטורים מהחובה לשכור מדריך מוסמך בגלל שהסיור הוא בעל צביון דתי כך יש לפטור מחובת מורה דרך מוסמך מטיילים יהודים מרחבי העולם המגיעים לבקר בארץ ישראל, להשתטח על קברי צדיקים ולסייר במקומות הקדושים.

יו"ר הועדה ח"כ איתן כבל אמר כי אכן יש צדק בשינוי הסעיף. "התופעה שיהודים מגיעים מרחבי העולם לסייר במקומות קדושים ועל קברי צדיקים מוכרת וידועה ואין סיבה להגביל את המטיילים ולדרוש מהם לשכור מורה דרך מוסמך של משרד התיירות רק לשם כך", אמר.

לאחר דיון החליטה הועדה לקבל את הצעת חה"כ אשר והחוק יתוקן ויתאפשר גם לתיירים יהודיים הפטור מחובת מורה דרך מוסמך בטיול וסיור בעל אופי דתי במקומות הקדושים.